Colofon

Uitgever

MAN Truck & Bus N.V.
Brusselsesteenweg 406
1730 Kobbegem

Tel. +32-2-453 0104

marketing.be@man.eu


Handelsregister

Bedrijvendatabank van de Belgische federale regering, BE 0420.069.782


Opmerking

De informatie op deze website wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt. Provider noch MAN Truck & Bus N.V. aanvaarden aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud van de websites waarnaar via de hyperlink wordt verwezen.

Inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstsegmenten of beeldmateriaal behoeft, tenzij expliciet anders is bepaald, de voorgaande toestemming van MAN Truck & Bus N.V..


MAN Truck & Bus N.V. is niet bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan.

© 2021 MAN Truck & Bus N.V.