Защита на данните

1. Обща информация

а) Въведение

Защитата на правата Ви при обработката на лични данни е от първостепенна важност за MAN. Събраните данни чрез използването на нашия уебсайт се обработват в съответствие със закона на държавата, в която е регистрирано дружеството, отговорно за обработката на данните.

В допълнение, дружествата от групата на MAN са се ангажирали с осигуряването на пълна и единна защита на личните данни чрез прилагане на обвързваща групова политика. В рамките на групата на MAN това осигурява световно ниво на защита, сравнимо с това в Германия и Европейския съюз.

Освен това, нашите служители са задължени да съхраняват всички предоставени им лични данни при пълна поверителност.

б) Отговорни лица и лица за контакт

Лицето, което носи отговорност за законосъобразната обработка на Вашите лични данни е дружеството от групата на MAN, което управлява уеб сайта, който посещавате.

Ако имате общи въпроси или въпроси, свързани със защитата на данните, моля, свържете се със съответното лице за контакт, посочено в секцията "Контакти" или правната информация. Също така можете да се свържете с Отдела за защита на групи лични данни, който ще препрати заявката Ви към съответните отговорни лица.

2. Информация за настоящата уебстраница

С това уведомление относно защитата на личните данни Ви предоставяме информация за това как обработваме личните данни и кои лични данни събираме, обработваме и използваме, когато посещавате този уебсайт.

"Лични данни" означава цялата информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Физическо лице се счита за идентифицируемо, ако може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специфични характеристики, които са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Целта на този и други уебсайтове е да Ви предостави информация за избрани дружества от групата на MAN.

Следната информация не се отнася за дружества, които MAN не притежава или контролира, и не се отнася за лица, които не са наети или обучавани от MAN.

3. Събиране на обща информация и анонимни данни за използването на уебсайта

При посещаване на нашия уебсайт автоматично се събира информация от общ характер. Тази информация съдържа типа на използвания уеб браузър, използваната операционна система, името на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги, нашия уебсайт, който посещавате, както и техническа информация за посещението Ви (https / http метод, https / http версия, https / http код на статуса, обем на прехвърлените данни). Видът на събираната информация не води до идентификация на Вашата личност. Тези данни се генерират и по време на достъп до всеки друг уебсайт в интернет. Следователно това не е специфична функция на този уебсайт.

Информацията от този тип се събира само в анонимна форма и се оценява статистически от нас. Колкото повече знаем за Вашите интереси, толкова по-бързо можете да намерите желаната от Вас информация на нашите уебсайтове.

4. Събиране и обработка на лични данни

а) Опростена навигация в уеб сайта

Когато посещавате нашия уеб сайт, нашите уеб сървъри запазват Вашия IP адрес, използван за достъп, както и датата и часа на посещението като стандарт.

б) Използване на уеб приложения

При използване на нашите уеб приложения (например конфигуратор на товарни автомобили) може да се запази и информация, необходима за ефективното използване на това приложение (език, сесия, стъпка на конфигуратора, избрани данни в конфигуратора).

в) Регистрация с онлайн формуляри

Други лични данни се събират само когато ни ги предоставите доброволно и доколкото това се изисква за съответната цел, например като част от регистрация, абонамент, въпросник или състезание.

г) Използване на "бисквитки"

"Бисквитката" е малък набор от данни, който се записва на Вашето устройство. Той съдържа данни, като например персонални настройки на страницата и информация за влизане. Този набор от данни се създава от уеб сървъра, с който Вашият уеб браузър е установил връзка, и този набор от данни се изпраща до Вас. Като цяло използваме "бисквитки", за да анализираме интереса към нашите уеб сайтове, както и да подобрим функционалността им. По принцип можете да получите достъп до нашите уебсайтове без "бисквитки", но ако желаете да използвате уебсайтовете ни пълноценно и с всички функционалности, трябва да приемете "бисквитките", които позволяват използването на определени функции или които правят ползването на уебсайта по-удобно. MAN използва "бисквитки", за да направи уебсайта си по-лесен, по-ефективен и по-сигурен. Нашите "бисквитки" не съдържат информация, свързана с конкретни лица.

Ако Вашият браузър е настроен да приема бисквитки, с използването на нашите уебсайтове Вие се съгласявате да използвате тези "бисквитки". Повечето браузъри са настроени да приемат всички "бисквитки" по подразбиране. Имате обаче възможността да конфигурирате браузъра си така, че бисквитките да се показват, преди да бъдат запазени, или да бъдат приети или отхвърлени само определени "бисквитки", или „бисквитките“ да са забранени като цяло.

Бихме искали да посочим, че промените в настройките важат само за съответния браузър. Ако използвате различни браузъри или устройства, настройките трябва да бъдат конфигурирани отново. Можете също да изтриете "бисквитките" от устройството си по всяко време. Моля, обърнете се към помощната функция на вашия уеб браузър за информация относно настройките на "бисквитките" и как да ги промените, както и относно изтриването на "бисквитките".

По-долу е даден списък на най-често срещаните видове "бисквитки" и тяхната цел.

Сесийни "бисквитки"

Докато ползвате даден уебсайт, сесийна "бисквитка" временно се съхранява в паметта на Вашия компютър. По този начин се запазва идентификатор на сесията, така че например да не е необходимо да се логвате отново, ако междувременно посетите и други сайтове. Сесийните "бисквитки" се изтриват, когато излезете или когато валидността им изтече веднага след изтичане на сесията Ви.

Постоянни "бисквитки"

Постоянната "бисквитка" съхранява файл на компютъра Ви за времето, определено от датата на изтичане на срока на валидност на файла. С помощта на тези "бисквитки" уебсайтовете запомнят информацията и настройките за следващото Ви посещение. Това води до по-бърз и по-удобен достъп, тъй като не е необходимо да конфигурирате отново езиковите настройки за нашия портал, например. След като изтече срокът на валидност, "бисквитката" автоматично се изтрива, когато посетите уеб сайта, който я е създал.

"Бисквитки",които изпращат информация към нас

Те се задават от самия уебсайт (същия домейн, както в адресната лента на браузъра) и могат да бъдат прочетени само от този уебсайт. Тези "бисквитки" обикновено се използват за запазване на информация (напр. Вашите настройки), която се използва при следващото посещение на уебсайта.

"Бисквитки",които изпращат информация към други лица

Този тип "Бисквитки" идват от други доставчици, различни от оператора на уебсайта. Те могат да бъдат използвани, например, за събиране на информация за реклама, потребителско съдържание и уеб статистика.

В уебсайта се използват следните "бисквитки":

Име на "бисквитката"

  • _dc_gtm_ID
  • _ga
  • _gat_ID
  • _gid
  • man-accept-cookies-notification
  • id
  • IDE
  • DSID
  • VISITOR_INFO1_LIVE
  • PREF

д) Google Analytics – обработка на данни от Google

Нашият уеб сайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на GoogleInc. ("Google"). Google Analytics също използва "бисквитки". Това включва "бисквитки" от самата Google (бисквитки на Google Analytics) и така наречените "бисквитки" на трети страни доставчици ("бисквитки с двоен клик"). Информацията за начина, по който използвате нашия уебсайт (включително вашия IP адрес), събрана от "бисквитките", се предава на сървър на Google Inc. в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайта за нас, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за нас и предоставянето на други услуги, свързани с активността на уебсайта и използването на интернет, по-специално функции за дисплей на реклама, като например ремаркетинг, отчитане на импресиите в дисплейната мрежа на Google, интегрирането на инструмента Double Click Campaign Manager или отчетите от Google Analytics за услуги в съответствие с демографските характеристики и интереси. Google може също така да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват тези данни от името на Google. Google би могъл да използва данните Ви за оформяне на профил и да обедини информацията с други данни като например акаунти на Google.

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да обработвате данните, събрани за вас от Google, по описания начин и за целите, посочени по-горе. Бихме искали да подчертаем, че за да подобрим защитата на данните, нашият уебсайт използва Google Analytics с разширението "anonymizeIp ()", така че IP адресите да се записват и обработват в съкратена форма, за да не могат да бъдат пряко свързани с дадено лице по време анализирането на ползването на нашия уебсайт. Можете да откажете използването на "бисквитки" на Google Analytics, като изберете съответното разширение в браузъра си. По този начин можете да упражните правото си да откажете събирането, обработването и използването на данни от Google Analytics за в бъдеще. За тази цел можете да инсталирате дезактивираща добавка (add-on) от Google Analytics в браузъра си, която предотвратява съхраняването от Google Analytics на информация за посещенията Ви в уебсайта.

Можете да намерите допълнителна информация, както и информация за изтеглянето и инсталирането на тази дезактивираща добавка на адрес https:/tools.google.com/dlpage/gaoptout

Като алтернатива и в допълнение за потребителите с мобилни устройства, можете да използвате "бисквитката" за отказ. Можете да използвате този линк, като по този начин ще бъде зададена "бисквитка", което означава, че дейността ви вече няма да се регистрира от Google Analytics. Кликнете тук, за да се откажете от регистрирането от Google Analytics.

Можете да дезактивирате Google Analytics за дисплей на реклама и да адаптирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като отворите настройките за реклами: https://www.google.de/settings/ads.

е) Google Doubleclick

Double Click от Google е услуга, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). Double Click от Google използва "бисквитки", за да Ви показва реклами, които са подходящи за Вас. В този случай на браузъра Ви се дава анонимизиращ идентификационен номер (ID), чрез който се проверява кои реклами са били показвани във Вашия браузър и кои реклами са били извиквани. Бисквитките не съдържат лични данни. Използването на "Double Click бисквитките" позволява единствено на Google и партньорските му уебсайтове да Ви показват реклами на базата на предишни посещения на нашите или други уебсайтове в интернет. Информацията, генерирана от "бисквитките", се прехвърля от Google на сървър в САЩ за анализ и се записва там. Данните ще бъдат прехвърляни от Google на трети страни само при законови изисквания или като част от обработката на данни по договор. В никакъв случай Google няма да свърже данните ви с други данни, снети от Google.

Използвайки нашите уебсайтове, Вие давате съгласието си за обработката на данни, събирани от вас от Google, както и за обработката на данни по описания по-горе начин и за посочената цел. Можете да предотвратите запазването на "бисквитки", като конфигурирате съответно настройките на софтуера на браузъра си; бихме искали обаче да посочим, че в този случай може да не успеете да използвате в пълна степен всички функции на нашите уеб сайтове. Освен това можете да предотвратите снемането на данните, създадени от "бисквитките", както и данните, свързани с използването на уебсайтовете, изпращани до Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следната връзка под add-on за деактивация на Double Click. Друга възможност е да дезактивирате "Double Click бисквитките" в уеб страницата на Digital Alliance Advertising, като последвате този Link.

ж) Google reCaptcha

Тази страница използва услугата reCaptcha, услуга от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (Google), за целите на сигурността. Тази услуга определя дали въведените в онлайн формуляр данни са въведени от лице или са въведени измамно чрез автоматизирана машинна обработка. Тук съкратеният Ви IP адрес и всички други данни, необходими за услугата, се прехвърлят в Google. Пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там само в изключителни случаи. Данните, предавани от Вашия браузър като част от reCaptcha, не се комбинират с други данни на Google. Можете да намерите допълнителна информация относно правилата за поверителност на данните на Google на адрес: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

з) Интегриране на приставки за социални мрежи (Facebook, Twitter)

Приставките (плъгини) са компютърни програми, които са интегрирани в друг софтуер, като например уеб сайт, и по този начин разширяват функционалността му. Почти всички приставки, които се предлагат на пазара, са разработки на оператори на социални мрежи. Основната функционалност на тези мрежи е да предоставят на потребителите платформа за комуникация и взаимодействие, която обикновено е безплатна.

Интегрирането на приставки за социални мрежи обаче води до това, че вашият IP адрес и други данни за транзакции (обикновено дата, час, URL адрес и браузър) се прихващат от тези услуги само чрез извикване на въпросната страница - без да сте кликнали върху приставката. Такъв е случаят както за регистрираните потребители на въпросната услуга, така и за посетителите на уебсайта, които нямат създаден профил в съответната мрежа и следователно не са приели съответните условия за ползване. Приставките за социални мрежи също обикновено използват "бисквитки" (вижте буква „Г“), за да идентифицират посетителите на даден уебсайт. Тези "бисквитки" се запазват локално на устройството Ви от посетения уебсайт и се извикват, когато посещавате отново уеб страницата. Идентификационните номера на тези "бисквитки" се прехвърлят автоматично на сървърите на съответната услуга при всяко посещение на уебсайт със съответния плъгин, дори и без активното му използване. Свързването на идентификационния номер на "бисквитката" с посетените в миналото уебсайтове прави възможно проследяването на потребителското поведение при сърфиране (профилиране). Чрез събирането на данните за транзакции, споменати по-горе, би било възможно, например, да се определи колко време потребителят с тази "бисквитка" е бил в определен уеб сайт. По този начин социалните мрежи могат да регистрират вашите дейности в интернет.

За да предотвратите това и да защитите по-добре личните си данни, нашият уеб сайт използва метода с 2 кликвания - инициатива на heise.de (можете да намерите и допълнителна информация там). Нашият уеб сайт включва само дезактивирани бутони, които не установяват контакт с услугите, принадлежащи към плъгините на социалните мрежи и поради това не могат да предават никакви данни при посещаването на наши уебсайтове.

Само когато кликнете върху някой от бутоните, ще го активирате и ще приемете осъществяване на комуникация с Facebook, Twitter или Google+. С второто кликване можете веднага да споделяте съдържание. Ако вече сте влезли в някоя от социалните мрежи, чийто плъгин искате да използвате, при Facebook и Google+ това се осъществява, без да се показва друг прозорец. За Twitter се появява изскачащ прозорец, в който можете да редактирате текста на своя туит.

Ако решите да активирате и използвате плъгин на социална мрежа, препоръчваме предварително да се информирате за това как съответният доставчик обработва Вашите данни и какви са неговите правила за поверителност на данните (https://www.facebook.com/about/privacy/, http://twitter.com/privacy).

Забележка: Активирането на бутоните се отнася само за извикваната страница и избраната услуга.

Можете също така да активирате за постоянно бутоните за съгласие в "Настройки" (кликнете върху иконата със зъбно колело). Просто отметнете съответната(ите) кутийка (и), за да активирате социалните си мрежи. Можете, разбира се, да отмените тази автоматична функция по всяко време отново чрез иконата със зъбно колело.

Следва кратко описание на приставките за социални мрежи, интегрирани на нашата страница.

Facebook

Facebook е социална мрежа на Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). Различни функции на Facebook са интегрирани в нашия уебсайт (например "харесване", "споделяне"). Функциите на Facebook се идентифицират чрез логото на Facebook. В зависимост от типа функция, могат да се добавят и други функции (например "харесване", "препоръчване"). Можете да покажете на Вашите приятели във Facebook и Facebook потребители кои статии харесвате / препоръчвате,като използвате бутона "like". Ако, като потребител на Facebook, сте добавили лентата за препоръки във вашите Facebook приложения, Вашата активност автоматично ще се появява на стената Ви и на лентата с новини, веднага щом се отвори лентата с препоръки в нашия уебсайт. Във Facebook, потребителите, за които сте дали разрешение да получават уведомление какви статии четете, когато сте инсталирали приложението, ще научават кои публикации в уебсайта ни четете и кое съдържание на сайта ни използвате. Можете да премахнете отделните записи, както и самото приложение по всяко време във Facebook. Потребителските "харесвания" също се синхронизират със статиите на нашата страница, стига потребителят да е влязъл в нашия уебсайт чрез Facebook. Чрез интегрирането на бутона Facebook в нашата уеб страница се създава директна връзка от Вашия браузър или приложението със сървърите на Facebook, както и бутона за съответната Facebook функция, заредена от там. Както вече споменахме в началото, по този начин на Facebook се прехвърля информация, например, че въпросната интернет страница е била извикана или че е използвана определена услуга. Ако Вие активно използвате функция на Facebook, например като кликнете върху бутона "like", е възможно Facebook да обработи и други Ваши данни, включително лични данни. По този начин Facebook може например да постави "бисквитка", която може да използва, за да установи, че вече сте използвали бутона "like" в други интернет сайтове, които също имат интегрирани бутони на Facebook. Ако като потребител на Facebook сте влезли и в профила си в същото време,е възможно също да зададете достъп до страницата чрез Вашия Facebook профил. Ако кликнете върху интегрираните бутони на Facebook и влезете във Facebook след това (или вече сте влезли в системата), информацията, която сте "харесали" или "препоръчали", може да бъде публикувана в съкратен формат във вашия Facebook профил и във вашата времева линия, например. По този начин Facebook е възможно да събира и запазва допълнителни данни за използването. Това може да доведе до потребителско профилиране във Facebook, което се простира извън това, което сами сте избрали да споделите във Facebook. Ако не сте дезактивирали вградените социални плъгини, но все пак искате да предотвратите обвързването на посещението Ви в нашия уебсайт с потребителския Ви акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете да откриете кои данни Facebook събира подробно за собствените си цели в политиката за поверителност на данните на Facebook; там можете да намерите още информация за събирането и обработката на данни от Facebook и свързаните с тях права. Декларацията за поверителност на данните на Facebook може да бъде намерена тук https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Twitter

Twitter е услуга за микроблогване на американската компания Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, Сан Франциско, CA 94107). Чрез бутона Twitter се установява директна връзка на Вашия браузър със сървърите на Twitter и бутона, зареден от там. По време на процеса към Twitter се прехвърля информация, че е била извикана съответната интернет страница. Това означава, че дори и да не сте влезли в профила си, Twitter може да събира и освен това да запазва данни за използването. Ако кликнете върху бутоните на Twitter и създадете туит в прозореца, който се отваря, прехвърляте информацията за туитването към Twitter. След това тази информация се публикува в потребителския Ви профил в Twitter. Допълнителна информация за събирането на данни и оценката и обработката на данните ви от Twitter, както и свързаните с тях права, можете да намерите в Декларацията за поверителност на данните на Twitter, която можете да намерите тук http://twitter.com/privacy.

и) Използване на бази данни GeoLite2 и GeoIP2 за геолокация

Уебсайтът използва база данни GeoLite2 или GeoIP2; тя се предоставя от доставчика MaxMind Inc. и се хоства в MAN или трети страни доставчици. В базата данни GeoLite2 или GeoIP2 към използваните за достъп IP адреси се присвояват данни за приблизителното местоположение/геолокацията, въз основа на държавата, от която произхожда IP адресът. За да подобрим резултатите от търсенията Ви, да Ви предоставим по-подходяща информация и да създадем предварително зададени конфигурации на уебсайта, които ще направят Вашето посещение на нашите сайтове по-приятно (например езикови настройки) и по-конкретно адаптирано към Вас, Вашата страна на произход ще бъде предавана с Вашия IP адрес чрез GeoLite2 или GeoIP2 база данни. Никакви лични данни няма да бъдат предадени на трети страни по време на този процес.

j) Интегриране на видео

Vimeo

За вграждането и стриймването на видеоклипове на нашия уебсайт използваме доставчика Vimeo или дъщерното му дружество Livestream. Vimeo се управлява от Vimeo, LLC със седалище в 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Ако извикате страница на нашия уебсайт, на която е вградено видео чрез плъгин на Vimeo, Вашият браузър се свързва със сървърите на Vimeo. По този начин към Vimeo се прехвърля информация, кои страници сте посещавали. Ако сте вписани във Vimeo, когато посещавате нашия уебсайт, Vimeo също ще свърже тази информация директно с Вашия личен потребителски акаунт. Взаимодействията с приставката, като например натискане на бутона за старт, също ще се припишат директно на Вашия Vimeo акаунт. За да предотвратите това свързване, преди да използвате нашия уебсайт трябва да се отпишете от Вашия Vimeo акаунт.

Информация за защитата на данните и допълнителна информация за обработката на данни от Vimeo ще намерите на https://vimeo.com/privacy

Зареждането на Vimeo може да бъде забранено от настройките на браузъра. Подробна информация за процедурата ще намерите в инструкциите за браузъра.

5. Ограничаване на използването на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите, за които сте ни предоставили тези данни.

6. Правно основание за обработка

Правното основание за използването и съхраняването на Вашите лични данни е Вашето съгласие в съответствие с чл. 7 на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), както и в съответствие с раздел 13, ал. 2 на немския телемедиен закон, регулиращ електронните информационни и комуникационни услуги в Германия(TMG, Telemediengesetz). Ние обработваме Вашите основни данни и данни за потреблението и в съответствие с разпоредбите на раздели 14 и 15 TMG, които представляват законово задължение за нас като оператор на уебсайта съгласно чл. 6, ал. 1 в) GDPR.

7. Предаване на лични данни

При използването на описаните функционалност и лица, които се намират в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), също могат да преглеждат Вашите данни. В тези страни нивото на защита на данните може да е недостатъчно, тъй като няма решение относно адекватността на защитата на данните от Европейската комисия и няма други подходящи гаранции за защита на Вашите лични данни.

Вашите данни се прехвърлят в тези трети държави въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 7 GDPR и раздел 13, ал. 2 TMG или въз основа на клаузите за изключване по чл. 49, ал. 1 GDPR, които се прилагат чрез активиране на приложимата функция.

Вашите данни могат да се достъпват и от асоциирани компании от MAN и VW Group, както и от външни доставчици на услуги, които предоставят и технически управляват този уебсайт и системите, свързани с него. С тези дружества са сключени договори за защита на данните, за да се осигури високо ниво на защита на данните.

Данните се изпращат на държавни органи само в съответствие със задължителните национални правни разпоредби.

8. Съхранение и заличаване на данни

Личните данни, свързани с посещението Ви на нашия уебсайт (вижте точки 1 и 2), се съхраняват две години, считано от момента на отваряне на нашия уебсайт.

Останалите лични данни се съхраняват, докато не прекратите регистрацията си или не ни уведомите, че вече не желаете да използвате съответната функция.

Извън горепосоченото, личните данни се съхраняват, само ако има изрични законови или договорни задължения в този смисъл.

9. Вашите права

Имате право да бъдете информирани относно данните, отнасящи се до Вас, и правото да ги коригирате. При условие, че няма законови разпоредби за противното, имате също така правото да изтривате и блокирате данните си, както и правото да възразите срещу обработката им. Освен това, имате право на преносимост на данните.

Тъй като ние събираме и обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате също така правото да оттеглите съгласието, което сте дали. Законността на обработката на данните, извършвана до оттеглянето на Вашето съгласие, остава незасегната от оттеглянето на съгласието Ви.

Ако е необходимо, трябва да потвърдим самоличността Ви, преди да можем да обработим Вашите искания.

Ако, въпреки усилията ни да поддържаме точни и актуални данни, неправилната информация е запазена, ние ще коригираме тази информация при съответна заявка.

В случай,че имате възражения,можете да се обърнете към надзорен орган за защита на данните.

10. Сигурност

MAN защитава Вашите данни чрез технически и организационни мерки за сигурност срещу случайни или преднамерени манипулации, загуби, унищожаване или достъп от неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност, като криптиране на данни, се подобряват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие.

11. Връзки към уебсайтовете на други доставчици

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уеб сайтове на други доставчици. MAN проверява директно свързаните уеб сайтове за правни нарушения по време на създаването на връзката. Въпреки това, MAN не може да влияе върху съдържанието на свързаните уебсайтове и не е в състояние постоянно да ги наблюдава. Поради това MAN не поема отговорност за съдържанието на свързани уебсайтове, което е било променено след създаването на връзката. Това споразумение за защита на данните не важи за свързаните уебсайтове на други доставчици.

12. Право на промени

За да може да се адаптира съобразно непрекъснатото развитие на интернет, MAN си запазва правото да променя периодично тази декларация относно защитата на личните данни при спазване на разпоредбите на законодателството за защита на неприкосновеността на личните данни.

October 2020 V3-Basic