“Издателско каре”

Издател

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Тел. +49 89 1580-0
Факс +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Членове на управителния съвет

Dr. Ing. h.c. Andreas Tostmann (Председател на управителния съвет)
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Dr. Martin Rabe
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Съд по регистрация

Мюнхенски районен съд, HRB 247520
Идентификационен номер по ДДС DE 811125281


Указание

Информацията в тази интернет страница постоянно се проверява и актуализира. Нито доставчикът, нито MAN Truck & Bus SE поемат отговорност за съдържанието или гаранция за актуалност, коректност и пълнота на интернет страниците, към които се препраща с хипервръзка.

Съдържанието и структурата на тази интернет страница са защитени с авторски права. Размножаването на информация или данни, особено използването на текстове, части от текстове или изображения, изисква предварителното съгласие на MAN Truck & Bus SE, освен ако изрично не е посочено друго.


MAN Truck & Bus SE не желае и не е задължена да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителска арбитражна комисия.

© 2021 MAN Truck & Bus SE, Мюнхен