Tiráž

Vydavatel

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 01 Cestlice

Tel. +420 736 620 151

cz.man@man.eu


Rejstříkový soud

Městský soud v Praze, oddíl C, 469 65 904
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 46965904


Upozornění

Informace na této webové stránce podléhají stálé kontrole a aktualizaci. Poskytovatel ani společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. nepřebírají záruku za obsah ani za aktuálnost, správnost či úplnost těch webových stránek, na které je tímto odkazem odkazováno.

Obsah a struktura této webové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Rozmnožování informací či dat, zejména používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu, pokud není výslovně stanoveno jinak, vyžaduje předchozí souhlas společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o..


Společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. není ochotna ani povinna účastnit se řízení o urovnání sporu před smírčím orgánem spotřebitele.

© 2021 MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.