Tiráž

Vydavatel

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel. +49 89 1580-0
Fax +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Členové představenstva

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Rejstříkový soud

Amtsgericht München, HRB 247520
Daňové identifikační číslo (DIČ) DE 811125281


Upozornění

Informace na této webové stránce podléhají stálé kontrole a aktualizaci. Poskytovatel ani společnost MAN Truck & Bus SE nepřebírají záruku za obsah ani za aktuálnost, správnost či úplnost těch webových stránek, na které je tímto odkazem odkazováno.

Obsah a struktura této webové stránky jsou chráněny autorským zákonem. Rozmnožování informací či dat, zejména používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu, pokud není výslovně stanoveno jinak, vyžaduje předchozí souhlas společnosti MAN Truck & Bus SE.


Společnost MAN Truck & Bus SE není ochotna ani povinna účastnit se řízení o urovnání sporu před smírčím orgánem spotřebitele.

© 2019 MAN Truck & Bus SE, München