Kolofon

Udgiver

MAN Truck & Bus Danmark A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve

Tlf. 4543432044

man@info.dk


Værneting

Det Centrale Virksomhedsregister www.cvr.dk, 11498639
EU-momsnummer 11498639


Bemærk!

Oplysningerne på dette website kontrolleres og opdateres løbende. Hverken udbyderen eller MAN Truck & Bus Danmark A/S påtager sig noget ansvar for indholdet eller garantien for opdatering, korrekthed og fuldstændighed af de websites, som hyperlinks henviser til.

Indholdet og strukturen for dette website er ophavsretsligt beskyttet. Reproduktion af oplysninger eller data, herunder særligt anvendelse af tekster, tekststykker eller billedmateriale, kræver, medmindre andet er udtrykkeligt anført, forudgående samtykke fra MAN Truck & Bus Danmark A/S.


MAN Truck & Bus Danmark A/S har intet ønske om og er ikke forpligtet til at tage del i udenretslig tvistbilæggelse ved forbrugerklageinstanser.

© 2021 MAN Truck & Bus Danmark A/S