Andmekaitse

1. Üldine teave

a) Sissejuhatus

MAN Truck & Bus SE jaoks on teie isiklike õiguste kaitsmine teie isikuandmete töötlemisel oluline. Töötleme isikupõhiseid andmed, mida kogutakse meie veebisaidi külastamisel, lähtudes selle riigi määrustest, kus andmete töötlemise eest vastutav osakond asub.

Lisaks sellele on MANi kontserni ettevõtted võtnud endale siduva kontsernidirektiiviga kohustuse kaitsta isikupõhiseid andmeid ulatuslikult ja ühtselt. Sellega tagatakse MANi kontserni piires kogu maailmas kaitsetase, mis on võrreldav Saksamaa ja Euroopa Liidu omaga.

Lisaks sellele on meie töötajatel vaikimiskohustus ja kohustus kaitsta neile usaldatud isikuandmeid.

b) Vastutav osakond ja kontaktisik

Andmekaitseseaduse seisukohast on teie andmete eest vastutavaks organisatsiooniks see MANi kontserni ettevõte, mis käitab veebisaiti, mida te külastate.

Üldiste ja andmekaitset puudutavate küsimuste korral pöörduge vastutava kontaktisiku poole, kes on märgitud rubriigis „Kontakt“ või trükiandmetes. Selle asemel võite ka pöörduda osakonna Group Data Protection poole, kus suunatakse teie küsimus vastutavale isikule edasi.

2. Teave selle veebisaidi kohta

Nende andmekaitsesuunistega teavitame teid, kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja kasutame, kui te külastate seda veebisaiti.

Isikuandmed on seejuures kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Füüsiline isik on tuvastatav, kui ta on otseselt või kaudselt äratuntav, eelkõige mõne tunnuse abil, nagu nimi, tunnusnumber, asukohaandmed, veebitunnus või mõni muu eriline omadus, mis väljendab selle füüsilise isiku füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, psüühilist, majanduslikku, kultuurset või sotsiaalset identiteeti.

Selle ja teiste veebisaitide eesmärk on pakkuda teile teavet MANi kontserni valitud ettevõtete kohta.

Järgmised suunised ei kehti ettevõtetele, mis pole MANi omand ega MANi kontrolli all, ja ka mitte inimestele, kes ei tööta MANi heaks või keda MAN ei juhenda.

3. Üldiste andmete ja anonüümsete kasutusandmete kogumine

Kui te külastate meie veebisaiti, kogutakse automaatselt üldist liiki andmeid. Need andmed sisaldavad kasutatud veebibrauseri liiki, kasutatud operatsioonisüsteemi, teie internetiteenuse pakkuja domeeninime, veebisaiti, mida te meie juures külastate, samuti külastamise tehnilist teavet (https/http-meetod, https/http-versioon, https/http-olekukood, edastatud andmete pikkus) ja muud sarnast. Seejuures on tegu eranditult andmetega, mis ei võimalda inimest tuvastada. Lisaks sellele genereeritakse neid andmeid ka iga teise internetis leiduva veebisaidi kasutamisel. Seega ei ole tegu selle veebisaidi erifunktsiooniga.

Seda liiki andmeid kogutakse eranditult anonümiseeritult ja analüüsitakse meie poolt statistiliselt. Mida paremini me mõistame teie soove, seda kiiremini leiate vajaliku teabe meie veebisaitidel üles.

4. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

a) Lihtne navigeerimine veebisaidil

Kui külastate meie veebisaiti, salvestavad meie veebiserverid standardina teie IP-aadressi, millelt saidile pöördutakse, samuti külastamise kuupäeva ja kellaaja.

b) Veebirakenduste kasutamine

Meie veebirakenduste (nt veokikonfiguraator) kasutamisel võidakse lisaks sellele veel salvestada muid andmeid, mida läheb vaja selle rakenduse tõhusaks kasutamiseks (keel, seansi tunnus, konfiguraatori samm, konfiguraatoris valitud andmed).

c) Veebiankeetidega registreerimine

Muid isikutega seotud andmeid kogutakse ainult siis, kui te pakute neid meile vabatahtlikult ja kui see on antud otstarbe jaoks vajalik, näiteks registreerimiseks, tellimiseks, küsitluse jaoks või auhinna jagamiseks.

d) Küpsiste kasutamine

Küpsis on väike andmehulk, mis salvestatakse teie lõppseadmesse ja mis sisaldab andmeid näiteks saidi isiklike seadistuste ja sisselogimisandmete kohta. Selle andmekogumi valmistab ja saadab teile veebiserver, millega te olete oma veebibrauseri kaudu ühenduse loonud. Üldiselt kasutame küpsiseid, et analüüsida huvi meie veebisaitide vastu ja et parandada veebisaitide kasutusmugavust. Meie veebisaite saab üldjuhul kasutada ka ilma küpsisteta. Kui te aga soovite veebisaite kasutada täies mahus ja mugavalt, peaksite siiski nõustuma nende küpsiste kasutamisega, mis võimaldavad teatud funktsioone kasutada või muudavad kasutamise mugavamaks. MAN kasutab küpsiseid, et pakkumise kasutamine oleks mugavam, tõhusam ja turvalisem. Meie küpsised ei sisalda isikupõhiseid andmeid.

Meie veebisaitide kasutamisega annate nõusoleku nende küpsiste kasutamiseks, kui teie veebibrauseri seaded võimaldavad neid kasutada. Enamik veebibrausereid on standardselt nii seatud, et need aktsepteerivad kõiki küpsiseid. Kuid teil on võimalik seadistada oma veebibrauser selliselt, et küpsiseid kuvatakse enne salvestamist, vastu võetakse ainult teatud küpsiseid või keeldutakse ainult teatud küpsistest või siis keeldutakse kõikidest küpsistest.

Juhime tähelepanu sellele, et muudatused salvestatakse veebibrauseripõhiselt. Kui te kasutate erinevaid veebibrausereid või mõnda muud lõppseadet, tuleb uuesti seadistada. Lisaks sellele saate küpsised igal ajal oma salvestusseadmest kustutada. Andmeid küpsiste seadistamise, nende muutmise ja kustutamise kohta saate oma veebibrauseri abifunktsioonist.

Seejärel leiate levinud liiki küpsiste ja nende kasutusotstarvete loendi.

Seansiküpsised

Teie veebisaidil viibimise ajal salvestatakse teie arvuti mällu ajutiselt seansiküpsis, milles talletatakse seansi identifikaator, et te ei peaks näiteks iga kord järgmisele lehele liikudes uuesti sisse logima. Väljalogimisel seansiküpsised kustutatakse või kaotavad need kehtivuse kohe pärast teie sessiooni automaatset lõppemist.

Püsivad või protokolliküpsised

Püsiv võib protokolliküpsis salvestab faili teie arvutisse aegumiskuupäevaks määratud ajaks. Nende küpsiste abil on veebisaitidel teie järgmise külastuse ajal teie teave ja seaded meeles. Sellega kaasneb kiirem ja mugavam juurdepääs, sest te ei pea näiteks hakkama meie portaalis uuesti keeleseadeid tegema. Lõppkuupäeva möödumisel kustutatakse küpsis automaatselt, kui külastate selle loonud veebisaiti.

Esmapakkuja küpsis

Neid kasutab veebisait ise (sama domeen, nagu veebibrauseri aadressiribal) ja neid saab lugeda ainult see veebisait. Neid küpsiseid kasutatakse tavaliselt andmete salvestamiseks (nt teie seadistused), mida kasutatakse, kui külastate järgmisel korral veebisaiti.

Kolmanda poole küpsis

Kolmanda poole küpsised pärinevad muudelt pakkujatelt kui veebisaidi käitajalt. Neid saab kasutada näiteks andmete kogumiseks reklaami jaoks, isikupärastatud sisu ja veebistatistika jaoks.

e) Google Analytics – Google’i andmetöötlus

Meie veebisait kasutab ettevõtte Google Inc. (Google) veebianalüüsi teenust. Ka Google Analytics kasutab küpsiseid. Seejuures on tegu küpsistega Google’ilt endalt (Google Analyticsi küpsised) ja nn kolmanda poole küpsised (DoubleClicki küpsised). Nende küpsistega loodud andmed selle veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) edastatakse ettevõtte Google, Inc serverisse USAs ja salvestatakse seal. Google kasutab neid andmeid, et analüüsida veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta meie jaoks ning pakkuda muid veebisaidi ja interneti kasutamisega teenuseid, eelkõige funktsioone Display-reklaami, nt turunduse, Google Display võrgustiku muljete aruannete, DoubleClicki Campaign Manageri või Google Analyticsi aruannete kohta, et tuvastada tulemus demograafiliste omaduste ja huvide järgi. Lisaks võib Google edastada selle teabe kolmandale poolele, kui seadus seda nõuab või kui kolmas pool töötleb neid andmeid Google'i tellimusel. Google võib kasutada teie andmeid enda eesmärkidel, näiteks profiili loomine, ja seostada neid andmeid teiste andmetega, näiteks Google’i kontode omadega.

Selle veebisaidi kasutamisega annate nõusoleku, et Google võib töödelda teie kohta kogutud andmeid eespool kirjeldatud viisil ja nimetatud otstarbel. Juhime teie tähelepanu sellele, et meie veebisait kasutab andmekaitse tõhustamiseks Google Analyticsit koos täiendusega anonymizeIp(). IP-aadresse salvestatakse ja töödeldakse seega ainult lühendatult. Seetõttu on meie veebisaidi kasutamise analüüsimisel võimatu seostada andmeid kindlate isikutega. Oma veebibrauseri seadistustes saate keelata Google Analyticsi küpsiste kasutamise. Nii saate rakendada oma õigust keelata edaspidiseks Google Analyticsil andmeid koguda, töödelda ja kasutada. Selleks võite installida veebibrauserisse Google Analyticsi inaktiveerimise lisa. Siis ei saa Google Analytics andmeid teie veebisaidi külastuse kohta salvestada.

Lisateavet ning suuniseid selle inaktiveerimislisa allalaadimise ja installimise kohta leiate aadressilt https:/tools.google.com/dlpage/gaoptout

Selle asemel ja täiendavalt saavad mobiilsideseadmete kasutajad kasutada Opt-Out-küpsist. Kui kasutate seda linki, salvestatakse vastav küpsis ja Google Analytics ei salvesta enam teie kohta andmeid. Klõpsake siin, et välistada andmete kogumine Google Analyticsi poolt.

Te saate inaktiveerida Google Analyticsi Display-reklaami osas ja kohandada Google Display võrgus kuvatavaid andmeid, kui avate kuvamisseaded: https://www.google.de/settings/ads.

f) Google Doubleclick

Doubleclick by Google on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) teenus. Doubleclick by Google kasutab küpsiseid, et kuvada teile asjakohaseid reklaame. Seejuures määratakse teie veebibrauserile pseudonüümne tunnusnumber (ID), et kontrollida, milliseid reklaame on teie veebibrauseris kuvatud ja milliseid reklaame avati. Küpsised ei sisalda isikupõhiseid andmeid. DoubleClicki küpsised võimaldavad Google’il ja tema partnerite veebisaitidel ainult reklaamide kuvamist, tuginedes meie või teiste veebisaitide varasemale külastamisele. Küpsistega loodud andmed edastab Google analüüsiks USAs asuvasse serverisse ja salvestab seal. Google edastab andmeid kolmandatele pooltele ainult siis, kui seadus seda ette näeb või tellimusandmete töötlemine seda nõuab. Mitte mingil juhul ei seosta Google teie andmeid muude Google’i kogutud andmetega.

Meie veebisaitide kasutamisega annate nõusoleku, et Google võib töödelda teie kohta kogutud andmeid eespool kirjeldatud viisil ja nimetatud otstarbel. Te saate küpsiste salvestamist tõkestada oma veebibrauseri tarkvara vastava seadistusega. Siiski juhime teie tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei saa te enam kasutada kõiki nende veebisaitide funktsioone. Lisaks sellele saate takistada küpsistega loodud ja teiepoolset veebisaitide kasutamist puudutavate andmete kogumist ja töötlemist Google’i poolt, kui laadite alla alljärgneval lingil punktis „DoubleClicki inaktiveerimislaiendus“ saadaoleva veebibrauseri pistikprogrammi ja installite selle. Selle asemel saate Doubleclicki küpsised lehel Digital Advertising Alliance alljärgneval lingil Link inaktiveerida.

g) Google reCaptcha

See leht kasutab turvalisuse eesmärgil teenust reCaptcha, mis on ettevõtte Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) teenus. See teenus tuvastab, kas internetiankeedi täitja on inimene või süsteemi kuritarvitav automatiseeritud masintöötlus. Seejuures edastatakse Google’ile teie enne lühendatud IP-aadress ja vajaduse korral muud teenuse jaoks olulised andmed. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress mõnele Google’i serverile USAs ja lühendatakse seal. reCaptcha raames teie veebibrauserist edastatud andmeid ei seostata teiste Google’i andmetega. Lisateavet Google’i andmekaitsedirektiivide kohta leiate aadressilt: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Sotsiaalmeedia pistikprogrammide sidumine (Facebook, Twitter)

Pistikprogrammid on arvutiprogrammid, mis seotakse mõne muu tarkvaratootega, nt veebisait, ja mis täiendavad selle funktsionaalsust. Peaaegu kõik praegu turul saadaolevad pistikprogrammid on sotsiaalvõrgustike (inglise keeles Social Media) käitajate arendused. Nende võrgustike põhifunktsioon on pakkuda kasutajatele tavaliselt tasuta suhtlemiskeskkonda.

Kuid suhtlusmeedia pistikprogrammide kasutamine viib selleni, et seotud lehe avamisega – ilma et oleks vaja pistikprogrammil klõpsata – koguvad kohe ka need teenused teie IP-aadressi ja muud andmed (tavaliselt kuupäev, aeg, URL-aadress ja veebibrauser). See toimub nii vastava teenuse registreeritud kasutajate kui ka nende veebisaidi külastajate puhul, kellel pole vastava teenuse juures registreeritud kontot ja kes pole seega vastavate kasutustingimustega nõustunud. Suhtlusmeedia pistikprogrammid kasutavad lisaks tavaliselt küpsiseid (vt punkti d), et veebisaidi külastajaid tuvastada. Külastatud veebisait salvestab need küpsised kohalikku arvutisse ja kasutab neid järgmise külastuse korral. Nende küpsiste tunnus edastatakse vastava pistikprogrammiga veebisaidi külastamise korral küsimata vastava teenuse serverile ka siis, kui pistikprogrammi aktiivselt ei kasutata. Individuaalse küpsise tunnuse sidumine varem avatud veebisaidiga võimaldab jälgida surfamisharjumusi (profiili loomine). Eelnimetatud liikumisandmete kogumisega saab näiteks tuvastada, kui kaua küpsise juurde kuuluv kasutaja veebisaidil viibis. Siis saavad suhtlusmeedia teenused teie tegevusi internetis protokollida.

Selle takistamiseks ja teie eraelu paremaks kaitsmiseks kasutab meie veebisait 2 klõpsamise meetodit, mis on heise.de algatus (sealt leiate ka lisateavet). Meie veebisait kasutab ainult inaktiveeritud nuppe, mis pole veel loonud kontakti suhtlusmeedia pistikprogrammide juurde kuuluvate teenustega ja ei edasta seega ka meie veebisaidi avamisel andmeid.

Alles nuppudele klõpsamisel aktiveerite need ja nõustute suhtlema teenusega Facebook või Twitter. Teise klõpsuga saab sisu kohe jagada. Kui olete juba sisse logitud mõnes suhtlusvõrgustikus, mille suhtlusmeedia pistikprogrammi soovite kasutada, toimub see teenuste Facebook puhul lisaakna kuvamiseta. Twitteri puhul kuvatakse hüpikaken, milles saab säutsu teksti edasi töödelda.

Kui otsustate mõne suhtlusmeedia pistikprogrammi aktiveerida ja seda kasutada, uurige enne vastavatelt pakkujatelt, kuidas nad teie andmeid kasutavad ja milline on nende andmekaitsepoliitika (https://www.facebook.com/about/privacy/, http://twitter.com/privacy).

Märkus. Nuppude aktiveerimine kehtib ainult avatud saidi ja teenuse puhul.

Nõustumisnupud saate seadistuste all (klõpsake hammasrattaikooni) ja püsivalt aktiveerida. Märkige lihtsalt vastavad märkeruudud, et oma suhtlusvõrgustikud aktiveerida. Hammasrattaikooni kaudu saate selle automatiseerimise alati ka tühistada.

Alljärgnevalt leiate meie saidil integreeritud suhtlusmeediavõrgustike pistikprogrammide lühikese kirjelduse.

Facebook

Facebook on ettevõtte Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Iirimaa) suhtlusvõrgustik. Oleme oma veebisaidile lisanud mitu Facebooki funktsiooni (nt meeldivaks märkimine või jagamine). Facebooki funktsioonid on märgistatud Facebooki logoga. Olenevalt funktsiooni liigist võivad lisanduda ka muud funktsioonid (nt meeldivaks märkimine, soovitamine). Meeldivaks märkimise nupuga saate oma Facebooki sõpradele ja teistele kasutajale oma arvamust avaldada, kui märgite mõne artikli meeldivaks või soovitate. Kui olete Facebooki kasutajana lisanud oma Facebooki rakendustele soovitusriba, avaldate Facebooki uudistevoos ja oma lehel automaatselt oma lugemistegevuse, kui soovitusriba meie lehel avaneb. Facebookis saavad siis inimesed, kellele olete rakenduse installimisel vastavad õigused määranud, teada, milliseid artikleid te meie juures loete või millist sisu te meie veebisaidil kasutate. Üksikud sissekanded või ka rakenduse enda saate Facebookis igal ajal eemaldada. Lisaks sünkroonitakse Facebooki kasutajate meeldivaks märkimised sissekannete ja artiklitega meie saidil, kui kasutaja on Facebooki kaudu meie veebisaidile sisse loginud. Facebooki nuppude integreerimisega meie saidile loob teie veebibrauser või rakendus otseühenduse Facebooki serveriga ja laadib sealt vastava Facebooki funktsiooniga nupu. Nagu alguses mainitud, edastatakse seejuures Facebookile andmed selle kohta, et vastav veebisait avati või et kasutati teatud teenust. Kui kasutate ise aktiivselt mõnda Facebooki funktsiooni, nt klõpsate meeldimisnuppu, on võimalik, et Facebook töötleb ka muid isikupõhiseid andmeid. Nii saab Facebook näiteks määrata küpsise, mille abil saab Facebook ka teistel Facebooki nuppudega lehtedel ära tunda, et olete juba varem meeldivaks märkimise nuppu kasutanud. Kui olete Facebooki kasutajana samal ajal Facebooki sisse logitud, on lisaks võimalik seostada saidi avamine teie profiiliga Facebookis. Kui klõpsate seotud Facebooki nuppudel ja logite seejärel Facebooki sisse (või olete juba sisse logitud), võidakse näiteks meeldivaks või soovitatuks märgitud teavet lühidalt avaldada Facebookis teie profiilil ja teie ajajoonel. Nii on võimalik, et Facebook saab ka muid kasutusandmeid koguda ja salvestada. Nii saavad Facebookis tekkida kasutajaprofiilid, mis ületavad seda, mida te ise Facebookis avaldate. Kui te pole lisatud suhtlusmeedia pistikprogramme inaktiveerinud, kuid ei soovi sellegipoolest, et Facebook saaks meie saidi külastamise siduda teie Facebooki kasutajakontoga, logige enne meie saidi külastamist oma Facebooki kontolt välja. Seda, milliseid andmeid Facebook üksikkujul oma eesmärgil kogub, saate teada Facebooki andmekaitsepoliitikast; lisaks saate sealt teada ka rohkem Facebooki poolt andmete kogumise ja töötlemise kohta ning teie õigused sellega seoses; Facebooki andmekaitsepoliitika leiate aadressilt https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Twitter

Twitter on ameerika ettevõtte Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107) mikroblogimisteenus. Twitteri nupuga luuakse teie veebibrauseris samuti otseühendus Twitteri serveritega ja nupp laaditakse sealt. Seejuures edastatakse Twitterile teave, et vastav internetisait on avatud. Ka siis, kui te pole sisse logitud, on võimalik, et Twitter saab kasutamisandmeid koguda ja salvestada. Kui klõpsate Twitteri nuppu ja kirjutate säutsusid avanevas Twitteri aknas, edastate säutsud Twitterile. See teave avaldatakse siis teie Twitteri kasutajaprofiilil. Lisateavet teie andmete kogumise, analüüsimise ja töötlemise kohta Twitteri poolt ja teie õiguste kohta sellega seoses, saate Twitteri andmekaitsepoliitikast aadressil http://twitter.com/privacy.

i) Andmebaaside GeoLite2 ja GeoIP2 kasutamine geograafilise asukoha tuvastamiseks

Sellel veebisaidil kasutatakse andmebaasi GeoLite2 või GeoIP2, mida pakub MaxMind Inc. ja mida edastab MAN või kolmandad pooled. Andmebaasides GeoLite2 või GeoIP2 on kasutatud IP-aadressid umbkaudu seotud IP-aadressi päritoluriigi umbkaudse geograafilise asukoha andmetega. Otsingutulemuste parandamiseks, teile sobiva teabe edastamiseks ja veebisaidi teile sobivaks konfigureerimiseks, et meie veebisaidi külastamine oleks meeldivam (nt keeleseaded), tuvastatakse GeoLite2 või GeoIP2 andmebaasi ja teie IP-aadressi abil teie asukohariik. Seejuures ei edastata isikuga seotud andmeid kolmandatele pooltele.

j) Videote kasutamine

Vimeo

Oma veebisaidile videote lisamiseks ja nende voogesitamiseks kasutame teenusepakkujat Vimeo ja selle tütarettevõtet Livestream. Vimeo teenust pakub Vimeo, LLC, mille peakorteri aadress on 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Kui te avate meie veebisaidil lehel, millel leidub Vimeo pistikprogrammiga video, loob teie brauser ühenduse Vimeo serveritega. Seeläbi edastatakse Vimeole andmed selle kohta, milliseid lehti te külastasite. Kui te olete meie veebisaidi külastamise ajal Vimeosse sisse logitud, seostab Vimeo need andmed otse teie isikliku kasutajakontoga. Ka pistikprogrammiga tehtud toimingud, näiteks Start-nupule klõpsamine, seostatakse samuti teie Vimeo kontoga. Sellise seostamise vältimiseks peate enne meie veebisaidi külastamist oma Vimeo kontolt välja logima.

Teavet andmekaitse kohta ja muud andmete töötlemist puudutavat teavet saate aadressilt https://vimeo.com/privacy

Vimeo laadimist saab takistada brauseri seadete abil. Täpsemat teavet selle kohta saate oma brauseritootja juhistest.

YouTube

Sellele veebisaidile lisatakse YouTube’i sisu. YouTube’i teenust pakub Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).

Selleks, et vältida videote esitamisel jälgimisküpsiste salvestamist, saate küpsiste salvestamist takistada, kui seadistate oma brauseri vastavalt.

Teavet selle kohta, mis eesmärgil ja kui palju teenusepakkuja andmeid kogub, kuidas ta neid edasi töötleb ja kasutab, millised on teie õigused ja kuidas saate oma privaatsust seadistamisega kaitsta, leiate andmekaitseteabest aadressil https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

5. Isikupõhiste andmete eesmärgipärane kasutamine

Teie isikupõhiseid andmeid kasutatakse ainult eesmärgil, mille jaoks te andmed meile usaldasite.

6. Töötlemise õiguslik alus

Teie isikupõhiste andmete kasutamise ja salvestamise õiguslik alus on teie nõusolek ELi andmekaitsemääruse artikli 7 ning telemeediaseaduse § 13 lõigu 2 alusel. Teie inventari- ja kasutusandmeid töötleme telemeediaseaduse §§ 14 ja 15 sätete alusel, mis on ELi andmekaitsemääruse artikli 6 lõik 1 punkt c kohaselt õiguslikult siduvad ja need rakenduvad meile kui veebisaidi käitajale.

7. Isikupõhiste andmete edastamine

Eelnimetatud funktsioonide kasutamisega saavad teie andmedi vaadata ka pooled, kes asuvad väljaspool Euroopa majandusruumi. Nendes riikides võib andmekaitse tase olla ebapiisav, kuna puudub ELi sobivusotsus ja pole muid vajalikke tagatisi teie isikuga seotud andmete kaitsmiseks.

Teie andmete edastamine nendesse kolmanda poole riikidesse toimub teie nõusolekul Euroopa andmekaitsemääruse artikli 7 ja telemeediaseaduse § 13 lõike 2 või Euroopa andmekaitsemääruse artikli 49 lõike 1 erandsätete alusel, mis rakenduvad vastava funktsiooni aktiveerimisega.

Teie andmed on nähtavad ka MANi ja VW kontsernide seotud ettevõtete ning väliste teenuseosutajate jaoks, kes seda veebisaiti ja sellega seotud süsteeme pakuvad ja tehniliselt käitavad. Nende ettevõtetega on sõlmitud andmekaitselepingud, et tagada kõrge andmekaitsetase.

Edastamine riiklikele organisatsioonidele toimub ainult vältimatult seadusega kohustatud ulatuses.

8. Andmete salvestamine ja kustutamine

Andmeid, mis on seotud meie veebisaidi külastamisega (vt punkte 1 ja 2a), hoitakse kaks aastat alates meie veebisaidi brauseris avamise hetkest.

Muid isikutega seotud andmeid hoitakse, kuni te logite ise välja või annate meile teada, et ei soovi kasutatud funktsiooni enam kasutada.

Sellest suuremas ulatuses salvestatakse ainult siis, kui selle põhjuseks on seaduslikud või lepingulised säilitamiskohustused.

9. Teie õigused

Lisaks õigusele saada teavet teid puudutavate andmete kohta ja õigusele oma andmeid korrigeerida on teil, kui seadus seda ei takista, õigus nõuda oma andmete kustutamist ja blokeerimist, samuti õigus keelata oma andmete töötlemine. Lisaks sellele on teil õigus oma andmeid üle kanda.

Kuna me kogume ja töötleme teie isikupõhiseid andmeid teie nõusolekul, on teil lisaks õigus antud nõusolek tühistada. Teie tühistamine ei mõjuta kuni tühistamiseni kehtinud nõusolekut, mis on endiselt õiguspärane.

Kui vajalik, peame enne teie tellimuste töötlemist kinnitama teie identiteedi.

Kui hoolimata meie püüdlustest andmete õigsuse tagamiseks on salvestatud andmed valed, korrigeerime need pärast vastava teatise saamist.

Kaebuste korral on võimalik pöörduda andmekaitseametisse.

10. Turvalisus

MAN kaitseb teie andmeid tehniliste ja organisatoorsete meetmetega, et vältida juhuslikku või sihilikku manipuleerimist, kadu, hävimist või volitamata juurdepääsu. Meie ohutusmeetmeid, nt andmete krüpteerimist, parandatakse vastavate tehniliste arengutega pidevalt.

11. Lingid teiste teenuseosutajate veebisaitidele

Meie veebisait võib sisaldada linke teiste teenuseosutajate veebisaitidele. MAN on lingi paigaldamise hetkel kontrollitud, et lingitud saidil pole illegaalset sisu. Siiski ei saa MAN mõjutada lingitud saitide sisu ja ei saa neid pidevalt kontrollida. Seega ei vastuta MAN lingitud saitide sisu eest, kui neid on pärast lingi paigaldamist muudetud. See andmekaitsedeklaratsioon ei kehti teiste teenuseosutajate lingitud veebisaitidele.

12. Muudatuste õigus

Selleks, et tulla toime pidevalt areneva internetikeskkonnaga, võib MAN seda andmekaitsedeklaratsiooni igal ajal muuta, järgides andmekaitseõiguse nõudeid.