Trükiandmed

Väljaandja

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

tel +49 89 1580-0
faks +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Juhatuse liikmed

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Registrikohus

Amtsgericht München, HRB 247520
KMKR nr DE 811125281


Märkus

Sellel veebisaidil olevat teavet kontrollitakse ja värskendatakse regulaarselt. Teenuseosutaja ega MAN Truck & Bus SE ei vastuta lingiga viidatud veebisaidi sisu, ajakohasuse, õigsuse ega täielikkuse eest.

Selle veebisaidi sisu ja struktuur on kaitstud autoriõigusega. Teabe või andmete paljundamine, eelkõige teksti või selle osade või pildimaterjali kasutamiseks on vaja saada enne MAN Truck & Bus SE nõusolek, kui pole ühemõtteliselt teisiti märgistatud.


MAN Truck & Bus SE pole ei valmis ega kohustatud võtma osa erimeelsuste lahendamise menetlusest tarbijakaitseorganisatsiooni ees.

© 2019 MAN Truck & Bus SE, München