Izdevēja ziņas

Izdevējs

MAN Truck & Bus AG
Dachauer Straße 667
80995 München

Tālr.: +49 89 1580-0
Fakss: +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Valdes locekļi

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Jan Henrik Lafrentz
Göran Nyberg
Dr. Frederik Zohm


Komercreģistra tiesa

Amtsgericht München, HRB 86963
PVN maksātāja Nr. DE 811125281


Ievērībai!

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek pastāvīgi pārbaudīta un atjaunināta. Ne lapas izstrādātājs, ne uzņēmums MAN Truck & Bus AG neuzņemas atbildību par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnību, uz kuru atsaucas hipersaite.

Šīs tīmekļa vietnes saturu un struktūru aizsargā autortiesības. Informācijai vai datu pavairošanai, jo īpaši tekstu, tekstu daļu vai vizuālā materiāla izmantošanai, nepieciešama iepriekšēja MAN Truck & Bus AG piekrišana, ja vien nav nepārprotami norādīts citādi.


MAN Truck & Bus AG nevēlas un uzņēmumam nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.

© 2019 MAN Truck & Bus AG, München