Colofon

Uitgever

MAN Truck & Bus AG
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel. +49 89 1580-0
Fax +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Directielid

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Jan Henrik Lafrentz
Göran Nyberg
Dr. Frederik Zohm


Handelsregister

Rechtbank München, HRB 86963
BTW-nr. DE 811125281


Opmerking

De informatie op deze website wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt. Provider noch MAN Truck & Bus AG aanvaarden aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud van de websites waarnaar via de hyperlink wordt verwezen.

Inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstsegmenten of beeldmateriaal behoeft, tenzij expliciet anders is bepaald, de voorgaande toestemming van MAN Truck & Bus AG.


MAN Truck & Bus AG is niet bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan.

© 2019 MAN Truck & Bus AG, München