Colofon

Uitgever

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel. +49 89 1580-0
Fax +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Directielid

Dr. Ing. h.c. Andreas Tostmann (Voorzitter van de Raad van Bestuur)
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Dr. Martin Rabe
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Handelsregister

Rechtbank München, HRB 247520
BTW-nr. DE 811125281


Opmerking

De informatie op deze website wordt continu gecontroleerd en bijgewerkt. Provider noch MAN Truck & Bus SE aanvaarden aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud van de websites waarnaar via de hyperlink wordt verwezen.

Inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstsegmenten of beeldmateriaal behoeft, tenzij expliciet anders is bepaald, de voorgaande toestemming van MAN Truck & Bus SE.


MAN Truck & Bus SE is niet bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenbemiddelingsorgaan.

© 2021 MAN Truck & Bus SE, München