Kolofon

Utgiver

MAN Truck & Bus Norge A/S
Kloppaveien 20
1472 Fjellhamar

Tlf. +47 920 52364

sentralbord.skaarer@man.eu


Tysk Registergericht

Brønnøysundregister, 824387842
Tysk Orgnr. MVA 824387842


Merk

Informasjonen i dette nettstedet kontrolleres og oppdateres jevnlig. Verken tilbyderen eller MAN Truck & Bus Norge A/S tar ansvar for innholdet på eller garanterer at nettsteder det henvises til via lenker er oppdatert, riktige eller fullstendige.

Dette nettstedets innhold og struktur er beskyttet av opphavsrett. Kopiering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster, deler av tekster eller bildemateriale er ikke tillatt uten at dette på forhånd er godkjent av MAN Truck & Bus Norge A/S, hvis ikke annet er sagt.


MAN Truck & Bus Norge A/S er verken forberedt på eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess i en forbrukernemd.

© 2021 MAN Truck & Bus Norge A/S