Stopka

Wydawca

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel.: +49 89 1580-0
Faks: +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Członkowie zarządu

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Sąd rejestrowy

Sąd rejonowy w Monachium, HRB 247520
NIP: DE 811125281


Wskazówka

Informacje zawarte na tej stronie są stale sprawdzane i aktualizowane. Dostawca usług internetowych ani przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus SE nie biorą odpowiedzialności za treści ani nie gwarantują aktualności, poprawności i kompletności stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza występujące na stronie firmy.

Zawartość i struktura tej strony internetowej są chronione prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, ich części lub materiałów ilustracyjnych wymaga wcześniejszej akceptacji ze strony przedsiębiorstwa MAN Truck & Bus SE, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.


Firma MAN Truck & Bus SE nie jest gotowa ani zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed arbitrażem konsumenckim.

© 2019 MAN Truck & Bus SE, München