Stopka

Wydawca

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 9, Wolica
05-830 Nadarzyn

Tel.: +48 22 738 69 00

kontakt.polska@man.eu


Sąd rejestrowy

XIV Wydział Gospodarczy, KRS, Sądz Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, 42934
NIP: 534-21-69-325


Wskazówka

Informacje zawarte na tej stronie są stale sprawdzane i aktualizowane. Dostawca usług internetowych ani przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. nie biorą odpowiedzialności za treści ani nie gwarantują aktualności, poprawności i kompletności stron internetowych, do których prowadzą hiperłącza występujące na stronie firmy.

Zawartość i struktura tej strony internetowej są chronione prawami autorskimi. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, ich części lub materiałów ilustracyjnych wymaga wcześniejszej akceptacji ze strony przedsiębiorstwa MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.


Firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. nie jest gotowa ani zobowiązana do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed arbitrażem konsumenckim.

© 2021 MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.