Imprint

Utgivare

MAN Truck & Bus Sverige AB
Kungens Kurvaleden 4
14175 Kungens Kurva

Tfn +46-8-564 739 00

info.sweden@man.eu


Jurisdiktion

Bolagsverket, 556173-4152
EU-momsnummer 556173-4152


Observera

Informationen på den här webbsidan kontrolleras och uppdateras ständigt. Varken leverantören eller MAN Truck & Bus Sverige AB påtar sig något ansvar för innehållet på länkade webbsidor och lämnar inte heller någon garanti för att informationen är uppdaterad, korrekt eller fullständig.

Innehåll och struktur på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddat. Mångfaldigande av information eller data, särskilt användning av texter, delar av texter och bildmaterial kräver, om inte annat uttryckligen anges, föregående godkännande från MAN Truck & Bus Sverige AB.


MAN Truck & Bus Sverige AB är varken villig eller skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande i en skiljedomstol.

© 2021 MAN Truck & Bus Sverige AB