Imprint

Utgivare

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tfn +49 89 1580-0
Fax +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Styrelsemedlemmar

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Jurisdiktion

Tingsrätten i München, HRB 247520
EU-momsnummer DE 811125281


Observera

Informationen på den här webbsidan kontrolleras och uppdateras ständigt. Varken leverantören eller MAN Truck & Bus SE påtar sig något ansvar för innehållet på länkade webbsidor och lämnar inte heller någon garanti för att informationen är uppdaterad, korrekt eller fullständig.

Innehåll och struktur på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddat. Mångfaldigande av information eller data, särskilt användning av texter, delar av texter och bildmaterial kräver, om inte annat uttryckligen anges, föregående godkännande från MAN Truck & Bus SE.


MAN Truck & Bus SE är varken villig eller skyldig att delta i ett tvistlösningsförfarande i en skiljedomstol.

© 2020 MAN Truck & Bus SE, München