Transportsolutions

MAN Transport Solutions

Med oss utnyttjar ni fördelarna med alternativ drift både enkelt och ekonomiskt

Boka ett möte med en expert

Komplett rådgivning för en framgångsrik omställning till alternativa drivsystem

Från den första eldrivna skåpbilen till hantering av en integrerad sammanställd fordonsflotta – en omställning mot alternativ drift innebär flera frågor. 360°-tjänsten från MAN Transport Solutions ger er tillförlitliga svar. Kompetent och lättförståelig.

Driftsanalys och mobilitetskoncept

Vi analyserar är-tillståndet för ditt företag och din flottanvändning. Baserat på alla påverkande faktorer tar vi fram ett anpassat mobilitetskoncept för din kostnadseffektiva omställning till e-mobilitet – steg-för-steg.

Laddningsinfrastruktur och strömförsörjning

Vi planerar med er uppbyggnaden av laddningsinfrastrukturen, simulerar fordonsanvändning och laddningsprocesser och utvecklar en optimal strategi för strömförsörjningen för din verksamhet.

Omställning till e-mobilitet och flottintegrering

Vi ger er gärna råd om användning och underhåll för era elfordon, ger er stöd vid utbildning av er personal och står till förfogande för er serviceverkstad som en kompetent partner.

Era behov –
vår lösning för er

Förblir vår verksamhet på vägarna?

Våra rullande verkstäder måste vara tillförlitligt mobila – fram till den sista kunden vid arbetsdagens slut. Klarar ett eldrivet fordon verkligen det?

Precisa analyser in i minsta detalj

Vi kontrollerar om och hur omställningen till e-mobilitet är möjlig och praktisk för er. Vi simulerar vägsträckor och räckvidder och tar fram en jämförelse över kostnad kontra nytta för er.

Vilken laddningsteknik behöver ni?

Hantverkaren måste komma i tid till byggarbetsplatsen med våra fordon – varje dag. Vem ser till att fordonsbatterierna är tillräckligt laddade för detta?

Individuellt optimerad laddningsstrategi

Vi utvecklar ett driftsspecifikt koncept för er laddningsinfrastruktur och layouten på plats. Vi upprättar en laddningstidsplan och kontrollerar besparingar vid elinköp.

Jag vill leverera framtidssäkert!

Våra kunder kräver snabba och miljövänliga leveranser – helst dygnet runt och över hela staden.

Även en sammanställd fordonsflotta är mobil och utsläppsfri

Vi optimerar era leveransvägar med hänsyn till en fordonsflotta som är helt elektrisk. Vi hjälper er även att utnyttja fördelarna med e-mobilitet: Till detta hör kostnadsfri körning i miljözoner och inga nattliga körförbud.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Vi hanterar er framtidssäkra mobilitet

Våra MAN Expertteam ger er stöd med allt. Vi diskuterar med er om alla relevanta frågor i detalj. Vi finns här för er – från första informationen till en lyckad omställning.

Centrala påverkande faktorer vid e-mobilitet

Visa allaDölj alla

Om ni kan uppnå besparingar jämfört med en vanlig fordonsflotta genom att byta till e-mobilitet beror till stor del på utformningen av strömförsörjningen. Vi kontrollerar alla möjligheter för er för kostnadsoptimering. Till exempel hur man kan använda elköp vid särskilda tider med låg kostnad och undvika belastningstoppar med uppdelad laddning. Eller i vilken utsträckning ni kan minska era energikostnader genom att mata in egen el.

En annan nyckelkomponent för e-mobilitet är fordonets batteri. Ert tillstånd och prestanda är avgörande för en kostnadseffektiv drift av elektrifierade flottor.

Det går inte att förhindra att varje batteri får en försämrad kapacitet och prestanda med åldern. Faktorer som användarbeteende, underhåll och laddningsfrekvens spelar en viktig roll för hur snabbt och hur mycket batteriets kapacitet försämras. Optimerad batterihantering är därför en integrerad del av våra koncept för er omställning till e-mobilitet.

Omställningen till e-mobilitet för er verksamhet är mer än bara ett byte av ett eller flera fordon. Det är insteget till framtidens mobilitet – med alla dess fördelar. Men ”elektrisk” ger även en rad förändringar av er verksamhet: Från ruttplanering och daglig lastning till körstil och verkstadsutrustning. Det är därför viktigt att era anställda och er serviceverkstad är väl förberedda för detta.

I samarbete med MAN Academy utbildar vi era anställda så att de kan använda era nya elfordon optimalt. Vi informerar er om möjliga faror och korrekt hantering av elfordon i händelse av en olycka eller en defekt. Vi står även till tjänst för er serviceverkstad som en kompetent partner i alla frågor som rör arbetet med elfordon.

Laddningsmöjligheter för er MAN eTGE

Laddningsuttaget till våra eldrivna skåpbilar är inte begränsade till ett laddningssystem utan erbjuder fullständig flexibilitet.

AC-Wallbox

  • Kompakt laddningsenhet med 7,2 kW anslutningskapacitet.
  • Laddningstiden för en fullständig uppladdning till 100 % är 5 timmar och 20 minuter.

DC-laddningsstation

  • Kombinationskontakt CCS med 40 kW anslutningskapacitet
  • Snabb likströmsladdning till 80 % på 45 minuter

230-V-uttag

  • För efterladdning av batteriet nästan överallt.
  • Fullständig uppladdning av fordonsbatteriet är bäst på natten


MAN eTGE: helt elektrisk, fullständigt tillförlitlig

Med den nya MAN eTGE förvandlas tidigare nackdelar inom stadskörning till fördelar: Eftersom du nu är utsläppsfri och kör nästan ljudlöst kan du också köra in i miljözoner och är i allmänhet undantagen från nattförbud Dessutom är MAN eTGE lika rymlig som sina beprövade MAN skåpbilskollegor.

Till MAN eTGE

 

Har ni några fler frågor?

Våra MAN Expertteam hjälper er att få ut mesta möjliga av fördelarna med alternativa drivsystem. Boka ett möte med din personliga MAN Transport Solutions-expert med en gång.

Transportsolutions