MAN eTGE – eMOBILITY ENKLARE ÄN MAN KAN TRO.

Från drivsystem till interiör – teknik och utrustning i extraklass.

Förfrågningar rörande eTGE

Väldigt dyr? Tvärtom!

Vid en körtid på fyra år är kostnaderna desamma (TCO) jämfört med diesel TGE. På lång sikt kan eTGE även vara ett prisvärt alternativ – tack vare statliga subventioner, skatteförmåner och lägre energikostnader.

MAN eTGE – eMOBILITY ENKLARE ÄN MAN KAN TRO.

Från drivsystem till interiör – teknik och utrustning i extraklass.

Förfrågningar rörande eTGE

KÖR eTGE NU!

Sätt siktet mot framtiden! MAN eTGE ger verksamheten ny energi.

Motor 100 kW, 290 Nm vridmoment
Batteri Litium-jon-HV 35,8 kWh
Laddning MAN AC-Wallbox upp till 7,2 kW, DC-laddning upp till 40 kW
Räckvidd 110–115 km (WLTP)
Nyttolast Ca 950 kg (vid 3,5 t)
Maxhastighet 90 km/h
Fordonets längd/höjd 5,986 x 2,590 m
Utrustning Nödbromsassistent
Backkamera
Infotainmentsystem MAN Media Van Navigation
Aktiv filhållningsassistent Lane Guard System
LED-strålkastare

Förfrågningar rörande eTGE

KÖR eTGE NU!

Sätt siktet mot framtiden! MAN eTGE ger verksamheten ny energi.

Motor 100 kW, 290 Nm vridmoment
Batteri Litium-jon-HV 35,8 kWh
Laddning MAN AC-Wallbox upp till 7,2 kW, DC-laddning upp till 40 kW
Räckvidd 110–115 km (WLTP)
Nyttolast Ca 950 kg (vid 3,5 t)
Maxhastighet 90 km/h
Fordonets längd/höjd 5,986 x 2,590 m
Utrustning Nödbromsassistent
Backkamera
Infotainmentsystem MAN Media Van Navigation
Aktiv filhållningsassistent Lane Guard System
LED-strålkastare

Förfrågningar rörande eTGE

eMOBILITY KOMPAKT

Räckvidd

Last­kapacitet

Last­kapacitet

El eller diesel?

Vad är bromsåtervinning?

Optimal användning

Batteri

Laddningsmöjligheter

MAN Transport Solutions: Vi hjälper dig att gå över till e-mobilitet

Underhåll och reparation

Har du frågor? Kolla igenom våra vanliga frågor!

Beslutad destination dagsetapper

Den ädlaste disciplinen inom stadstrafik är korta sträckor: Från den lilla verkstaden till byggplatsen och tillbaka. Eller på leveranstur genom staden. Transportfordon som kör i innerstaden kör oftast inte så långt under en dag. Och det är exakt då som vår eTGE fungerar så bra. En rad olika studier bekräftar en genomsnittlig daglig körsträcka på 60–80 km, något som MAN eTGE klarar utan problem.

Enligt WLTP har MAN eTGE en räckvidd på 110 km till 115 km. Värdet ligger till grund för en körcykel med övervägande hög hastighet. Beroende på flera faktorer, som exempelvis sträckans topografi eller användning av extraförbrukare, kan räckvidden även stiga. Men för MAN eTGE gäller samma sak som för alla eldrivna fordon: Man bör alltid planera in lite marginaler, eftersom den individuella körstilen kan påverka räckvidden i stor utsträckning.

Kriterier för räckvidd

Ny testcykel

Förkortningen WLTP står för "Worldwide Light Duty Vehicle Test Procedure". Den nya standarden för mätningar i provbänk ska gälla globalt. Testvillkoren vid WLTP är utformade så att de på bästa möjliga sätt återspeglar förhållandena vid verklig körning. Samtidigt garanterar de mätningar som genomförs på laboratoriet under kontrollerade förhållanden att fordonens WLTP-uppgifter kan jämföras även mellan olika länder.

Inget avkall på lastkapaciteten

eTGE erbjuder gott om utrymme för lådor, hyllor och utrustning. Med upp till 10,7 m3 har den en lika rymlig lastkapacitet som en MAN TGE skåpbil standard med bakhjulsdrift och högtak. Men framför allt stöttar vår eTGE er optimalt vid de dagliga transporterna: Interiören i denna eldrivna transportbil är så variabel att man kan välja mellan en rad olika utformningar – från trä- och universalgolv via surrningsskenor och paneler för golv, sidoväggar, skiljevägg och tak till skräddarsydd montering av hyllsystem. eTGE finns även med en ljus LED-belysning i lastrummet – som standard.

En jämförelse av motoreffekten

Vid många korta körningar i stadstrafik erbjuder eTGE en avgörande fördel när det gäller effekt: Elmotorn levererar från stillastående ett vridmoment på 290 Nm och når redan vid låga varvtal full motoreffekt på 100 kW (136 hk). Som en jämförelse: TGE med en 103 kW (140 hk) stark dieselmotor erbjuder visserligen lite mer toppkraft. Man kan dock inte utnyttja de maximala 340 Nm förrän motorn har kommit igång ordentligt.

alt text

Vad betyder bromsåtervinning?

Varje motorbromsning ger ny ström och ökar räckvidden: Tack vare bromsåtervinning går rörelseenergin i din eTGE inte förlorad. Den förs tillbaka till batteriet.

Åtgärd

Acceleration

Motorbromsning

-

Acceleration

Motorbromsning

-

Hastighet

0 km/h

86 km/h

30 km/h

0 km/h

86 km/h

30 km/h

Begreppet bromsåtervinning används framför allt vid alternativa drivsystem. Elfordon omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi igen.

Till skillnad från en konventionell dieselmotor, där största delen av den kinetiska bromsenergin inte utnyttjas utan släpps ut som värme kan den i ett elfordon utnyttjas för att förlänga räckvidden.

MAN eTGE har ett enskilt återvinningssteg vid motorbromsning av fordonet. Om föraren alltså tar foten från gasen, och fordonet rullar, används elmotorn som generator. Via drivlinan överför hjulen rörelseenergin till elmotor, där den fungerar ungefär som en cykeldynamo: Bilen bromsas och den återvunna energin lagras i högspänningsbatteriet. När man startar eller accelererar igen kan energin användas av elfordonet igen.

MAN eTGE I BRUK

MAN eTGE är en pålitlig partner i stadstrafiken: Inom kurir- och logistikbranschen, hantverk eller tjänsteverksamhet – med MAN eTGE blir stadstrafiken emissionsfri, skonsam och oberoende.

/
Leveranslogistik
Leveranslogistik helt efter kundens önskemål. MAN eTGE kan.

Korta sträckor och frekventa mellanstopp är vardag i transportverksamheten. Just då är MAN eTGE i toppform: I distributionstrafiken i innerstaden erbjuder dess elmotor utmärkt energieffektivitet och ekonomi. Och du gagnas av hög nyttolast vid en laddningsvolym på 10,7 m³, drift dygnet runt tack vare tyst drift och fri körning vid tillfartsbegränsningar.

Mer stadskörning eller mer landsvägskörning?

Med MAN eTGE blir transporterna och leveranserna miljövänliga, tysta och kostnadseffektiva. Den helelektriska motorn sörjer nämligen för en skonsam, energieffektiv och mycket tyst drift. Vid varje körning, dag som natt, vare sig det är i centrum eller på landsväg.

Framför allt vid körningar med många stopp eller i tät innerstadstrafik visar den lika kraftfulla som robusta elmotorn vad den går för när det gäller ekonomi och kör in de största besparingarna för er. För där ett dieselfordon i stop-and-go-trafik ger hög bränsleförbrukning innebär ett stort slitage på motor, växellåda och bromsar, visar MAN eTGE sina styrkor fullt ut: Vid varje rullningsfas vinner man tack vare bromsåtervinning ny elektrisk energi som tillförs högspänningsbatteriet.

Batteri

Kompakt kraftpaket för ren körglädje

Hjärtat i vår MAN eTGE är det högeffektiva litium-jonbatteriet. Trots sin kompakta konstruktion och låga vikt har högspänningssystemet en bruttolagringskapacitet på nästan 36 kWh. De totalt 264 battericellerna i MAN eTGE är monterade under lastutrymmet mellan fordonsramarna och därmed optimalt skyddade. Denna lösning sparar inte bara plats utan sörjer samtidigt för en låg tyngdpunkt och en optimal viktfördelning.

Tekniska data
Batterityp Litium-jonbatteri (NMC/C)
Nominell energi resp. batterikapacitet 35,8 kWh
Vikt 344 kg
Märkspänning 323 V
Batterimoduler 27
Temperaturområde -25 till 55 °C

MAN AC-Wallbox, likströmsladdning, växelströmsladdning

Dina laddningsmöjligheter för MAN eTGE.

*index.sections.teasergrid.teaser-08.detail.headline*

Underhåll och reparation

eTGE är en äkta MAN. Så självklart erbjuder MAN service av lika hög kvalitet även när det gäller underhåll och reparation. På någon av vår serviceverkstäder i närheten tar speciellt utbildade mekaniker hand om din MAN eTGE. Och för att du alltid ska förbli mobil även med ett eldrivet fordon erbjuder vi service- och underhållsavtal som är exakt anpassade till just dina mobilitetsbehov. Det enda vi inte kan göra för ditt eldrivna transportfordon är att byta motorolja. För din eTGE behöver ingen motorolja.

Många delar av en vanlig förbränningsmotor behövs inte längre, tack vare ett elfordons alternativa drivenhet. Till dessa hör t.ex. motorkomponenter som luft-, bränsle, och oljefilter eller även motorkylningen. Avgassystem, koppling, växellåda och många andra förbrukningsdelar behövs inte heller. Eftersom de asynkrona trefasmotorerna inte har några rotorer blir motorerna underhållsfria. Det innebär betydligt lägre underhållskostnader bara genom färre monterade komponenter.

Vanliga frågor

eTGE är en äkta MAN såsom du känner den: robust, tillförlitlig och hållbar. Detta gäller i synnerhet även för dess innovativa, helelektriska drivsystem. Här har vi sammanställt svaren på det viktigaste frågorna från våra kunder.

Vi har en kvalificerad eTGE-verkstad i närheten av ditt arbetsområde. Det garanterar vi dig. Vid överlämningen av fordonet får du information om en MAN-serviceverkstad i din närhet. Där är kvalificerad och specialutbildad personal för eTGE tillgängliga för hjälp och råd. På så sätt är ditt fordon redo att användas dygnet runt.
MAN eTGE har enligt WLTP en räckvidd på över 115 km. Du bör dock principiellt planera in en tillräcklig reserv för räckvidden när du använder ett elfordon. Vi rekommenderar därför att du använder eTGE för användningsområden med en genomsnittlig daglig körsträcka på ca 60 - 80 km. Fordonet är perfekt för körningar i staden med mycket stop-and-go-trafik, eftersom den höga energieffektiviteten hos eTGE kan utnyttjas till fullo där.
MAN AC-Wallbox är perfekt för att ladda din MAN eTGE under driften eller hemma hos dig. Du får en MAN AC-Wallbox av din MAN-serviceverkstad. Du måste anlita en certifierad elinstallatör för installationen. Våra experter på MAN Transport Solutions ger dig gärna råd vid uppbyggnaden av lämplig laddningsinfrastruktur för dina användningsområden. Experterna hjälper dig även med att driva din MAN eTGE så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Alternativt kan du även ladda eTGE till 80 % på 45 minuter med ett CCS-kombinationsuttag på 40 kW, eller helt enkelt ansluta den till ett vanligt 230V uttag över natten.
Serietillverkningen av MAN eTGE har precis börjat. Därför finns den för tillfället i modellen som våra kunder oftast behöver: som skåpbil (L3H3). Med en totalvikt på 3,5 ton är den högsta tillåtna nyttolasten 950 kg. Drift med släp är inte möjlig.

Principiellt finns det ingen skillnad beträffande körkort mellan fordon med förbränningsmotor och elfordon. Samma förutsättningar gäller alltså även för eTGE som för transportfordon med dieseldrift:

Innehavare av ett B-körkort får köra eTGE i utförandet med en tillåten totalvikt på 3,5 t.

MAN eTGE har som standard infotainmentsystemet MAN Media Van Navigation ombord. Navigationssystemet i eTGE visar därmed automatiskt närmaste laddningsmöjlighet för ditt elfordon i stället för den närmaste bensinstationen.

Observera att du beroende på laddningsaggregatets operatör behöver ett särskilt laddkort eller app för att du ska kunna ladda din eTGE. Därför är det tillrådligt att du före användningen tar reda på var det finns ett lämpligt laddningsaggregat i din närhet.

MAN eTGE är redan som standard utrustad med alla viktiga assistanssystem:

  Nödbromsassistenten
 • 1 varnar föraren när MAN eTGE närmar sig ett hinder och föraren inte reagerar eller reagerar för sent på det. Om omedelbar olycksrisk består inleder systemet självständigt en nödbromsning (upp till 30 km/h).
 • Sidoskyddssystemet1 tillhandahåller föraren i eTGE en 360°-runtomvy via fordonsdisplayen upp till 30 km/h och visar en eventuell kollisionsrisk i det planerade körfältet. Dessutom övervakar 16 ultraljudssensorer kontinuerligt avståndet till hindren runt om fordonet. Sidoskyddsassistanssystemet varnar föraren med en akustisk signal direkt när eTGE kommer för nära ett hinder.
 • Det aktiva Lane Guard Systemet1 upptäcker när fordonet oavsiktligt lämnar körfältet. I detta fall håller det fordonet säkert i avsedd körlinje genom reglerande motstyrning. Systemet aktiveras självständigt från en hastighet på 65 km/h och fungerar även vid dålig sikt och mörker.
 • Backkameran1 stödjer föraren vid manövreringen och hjälper föraren att undvika påkörningsskador. På 8-tumsfärgdisplayen har föraren bra sikt över omgivningen bakom fordonet vid backningen.
 • Assistenten för start i uppförsbackar1 ger ett automatiserat stöd vid start i stigningar genom att förhindra rullning bakåt.
 • Helljusassistenten1 registrerar framförvarande och mötande fordon och bländar automatiskt av innan den bländas.
 • Vid trötthetsassistent1 registrerar systemet avvikelser från normala körförhållanden som kan bero på trötthet och rekommenderar föraren att ta en paus, både med en optisk och en akustisk signal.
 • Sidovindsassistenten
 • 1 håller MAN eTGE i rätt körfält vid sidovind.

1Inom ramen för systemets gränser

Eftersom elmotorn genererar mycket mindre spillvärme än en dieselmotor har ytterligare en vindruteuppvärmning monterats i eTGE. Denna tillhandahåller optimala siktförhållanden vid alla väderlag och hjälper därmed till att garantera en hög räckvidd.

Steg för steg

IKEA Danmark leder vägen inom hållbarhetsstrategi och förlitar sig på sju helt elektriska MAN eTGE.

Läs mer om de hållbara IKEA Transporter

ETM Awards 2019 och 2020: Best VAN – kategori eldrivna fordon

Ett tydligt bevis: Årets bästa eldrivna skåpbil heter MAN eTGE

Mer om ETM Awards

Citylogistik i och runt Salzburg: eMobility? E-klart!

Quehenberger Logistics är på emissionsfri leveransrunda med tre MAN eTGE och en MAN eTGM.

Mer om eMobility hos Quehenberger

Posten har kommit – och utan besvär!

Med elva MAN eTGE börjar schweiziska postverket med tyst och emissionsfri paketutdelning.

Mer om schweiziska postverkets MAN eTGE-vagnpark Mer om MAN eTGE-vagnparken

Tjänster för eTGE

Alltid med ström för dig.

MAN Transport Solutions

På vägen mot elektromobilitet står vagnparksoperatören inför flera utmaningar som utgår från det egentliga fordonet. Genom vår rådgivare erbjuder vid dig skräddarsydda lösningar på frågor om användning och ruttplanering samt nödvändig laddningsinfrastruktur och energiförsörjning.

Läs mer

MAN Services

Oavsett om det är underhåll eller reparation – med fritt kombinerbara tjänster, specialutbildade mekaniker samt MAN-originalreservdelar och tillbehör ser vi till att du alltid är på vägen. Dessutom har du fördelen av MAN-verkstädernas flexibla öppettider samt en mobilitetsgaranti i händelse av haveri.

MAN Mobile24

Ett haveri kommer aldrig lägligt. Men om något ändå skulle hända räcker det med ett telefonsamtal till vårt enhetliga Mobile24-telefonnummer i hela Europa så finns vi där för dig – 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året. Vid behov får du stöd av en MAN servicebil från en serviceverkstad i din närhet.

MAN ServiceContracts

Fullständig kostnadskontroll och högre effektivitet. Med MAN eTGE har du även nytta av skräddarsydda serviceavtal. Därmed minskar du risken för oväntade reparationskostnader och dina utgifter för underhåll- och eventuella reparationer. Detaljerad information om de enskilda serviceavtalen erhåller du direkt från din MAN-säljare.

Låt dig övertygas!

Boka in en provkörning av MAN eTGE. Din kundrådgivare hjälper dig gärna att boka in en tid som passar.

Information

Är det något mer du vill veta?
Vår säljare besöker dig gärna. Boka ett möte nu.