Kolofon

Izdajatelj

MAN Truck & Bus AG
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel.: +49 89 1580-0
Faks +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Člani upravnega odbora

Joachim Drees
Dirk Große-Loheide
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Jan Henrik Lafrentz
Göran Nyberg
Dr. Frederik Zohm


Registrsko sodišče

Občinsko sodišče München, HRB 86963
Identifikacijska številka za DDV DE 811125281


Namig

Informacije na tem spletnem mestu nenehno preverjamo in posodabljamo. Niti ponudnik niti podjetje MAN Truck & Bus AG ne prevzemata odgovornosti za vsebino ali jamčita za aktualnost, pravilnost in celovitost tega spletnega mesta, na katerega pridete s klikom na hiperpovezavo.

Vsebina in struktura spletnega mesta sta zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Razmnoževanje informacij ali podatkov, zlasti uporaba besedil, delov besedil ali slikovnega materiala zahteva, če ni izrecno drugače navedeno, predhodno soglasje podjetja MAN Truck & Bus AG.


Podjetje MAN Truck & Bus AG ni niti pripravljeno niti dolžno sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom za potrošnike.

© 2019 MAN Truck & Bus AG, München