Kolofon

Izdajatelj

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel.: +49 89 1580-0
Faks +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Člani upravnega odbora

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Registrsko sodišče

Občinsko sodišče München, HRB 247520
Identifikacijska številka za DDV DE 811125281


Namig

Informacije na tem spletnem mestu nenehno preverjamo in posodabljamo. Niti ponudnik niti podjetje MAN Truck & Bus SE ne prevzemata odgovornosti za vsebino ali jamčita za aktualnost, pravilnost in celovitost tega spletnega mesta, na katerega pridete s klikom na hiperpovezavo.

Vsebina in struktura spletnega mesta sta zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Razmnoževanje informacij ali podatkov, zlasti uporaba besedil, delov besedil ali slikovnega materiala zahteva, če ni izrecno drugače navedeno, predhodno soglasje podjetja MAN Truck & Bus SE.


Podjetje MAN Truck & Bus SE ni niti pripravljeno niti dolžno sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom za potrošnike.

© 2019 MAN Truck & Bus SE, München