Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné informácie

a) Úvod

Ochrana vášho práva na súkromie počas spracúvania osobných údajov je pre spoločnosť MAN mimoriadne dôležitá. Údaje zozbierané pri používaní našich webových stránok sa spracúvajú v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádza spoločnosť zodpovedná za spracovanie údajov.

Spoločnosti MAN Group sa navyše zaviazali poskytovať komplexnú a jednotnú ochranu osobných údajov prostredníctvom dodržiavania záväznej smernice pre celú skupinu. V rámci MAN Group je tak na celom svete stanovená úroveň ochrany, ktorá je porovnateľná s úrovňou ochrany v Nemecku a v Európskej únii.

Okrem toho sú naši zamestnanci povinní zachovávať dôvernosť a chrániť všetky osobné údaje, ku ktorým majú prístup.

b) Zodpovedná strana a kontaktná osoba

Stranou zodpovednou za vaše údaje je podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov spoločnosť z MAN Group, ktorá prevádzkuje túto webovú stránku.

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky alebo otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na kontaktnú osobu uvedenú v sekcii „Kontakt“ na tejto stránke alebo v tiráži. Môžete sa tiež obrátiť na oddelenie ochrany údajov skupiny MAN Group Data Protection, ktoré váš dotaz prepošle zodpovedným osobám.

2. Informácie o tejto webovej stránke

Touto informáciou o ochrane osobných údajov vás oboznamujeme s tým, ako spracovávame osobné údaje a aké osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a využívame, keď navštevujete túto webovú stránku.

Pojem „osobné údaje“ v tomto prípade znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, a to najmä prostredníctvom identifikátorov, ako meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, webový identifikátor alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých konkrétnych charakteristík, ktoré sú výrazom fyzickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Účelom tejto a ďalších webových stránok je poskytnúť vám informácie o vybraných spoločnostiach MAN Group.

Nasledujúce informácie sa nevzťahujú na spoločnosti, ktoré spoločnosť MAN nevlastní alebo neprevádzkuje a nevzťahuje sa na ľudí, ktorých MAN nezamestnáva alebo im nedáva inštrukcie.

3. Zhromažďovanie všeobecných informácií a anonymných údajov o používaní

Pri návšteve našej webovej stránky sa automaticky zhromažďujú informácie všeobecného charakteru. Tieto informácie obsahujú typ použitého webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, našu navštívenú webovú stránku, ako aj technické informácie o vašej návšteve (metóda, verzia a stavový kód https/http, dĺžka prenášaných údajov). Týka sa to iba informácií, ktoré neumožňujú vyvodiť závery o vašej osobe. Tieto údaje sa rovnako generujú pri prístupe na každú inú webovú stránku na internete. Preto toto nie je špecifickou funkciou tejto webovej stránky.

Informácie tohto typu sa zhromažďujú iba v anonymnej forme a vyhodnocujú sa štatisticky. Čím lepšie budeme rozumieť vašim požiadavkám, tým rýchlejšie na našich webových stránkach nájdete požadované informácie.

4. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

a) Jednoduchá navigácia na webovej stránke

Keď navštívite našu webovú stránku, naše webové servery štandardne ukladajú IP adresu, ktorú ste na prístup použili, ako aj dátum a čas návštevy.

b) Používanie webových aplikácií

Pri používaní našich webových aplikácií sa môžu ukladať aj informácie, ktoré sú potrebné na efektívne používanie tejto aplikácie.

c) Registrácia pomocou online formulárov

Ostatné osobné údaje sa zhromažďujú iba vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne a ak je to potrebné na konkrétny účel, napríklad ako súčasť registrácie, predplatného, dotazníka alebo súťaže.

d) Používanie súborov cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý je uložený na vašom zariadení. Obsahuje údaje, ako sú osobné nastavenia stránky a prihlasovacie informácie. Tento súbor vzniká na webovom serveri, s ktorým sa váš internetový prehliadač spojil a následne sa odosiela k vám. My vo všeobecnosti súbory cookie využívame na analýzu záujmu o naše webové stránky, ako aj na zlepšenie ich optimálnosti pre užívateľa. K našim webovým stránkam však môžete pristupovať aj bez použitia súborov cookie. Ak však chcete pohodlne využívať naše webové stránky v plnom rozsahu, mali by ste akceptovať súbory cookie, ktoré umožňujú používanie niektorých funkcií alebo vďaka ktorým je používanie našich webových stránok pohodlnejšie. Spoločnosť MAN používa súbory cookie na to, aby jej webové stránky boli užívateľsky prístupnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne informácie týkajúce sa konkrétnych osôb.

Ak je váš internetový prehliadač nastavený tak, že súbory cookie prijíma, vaším prístupom na naše webové stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookie. Väčšina prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie všetkých súborov cookie. Máte však možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby sa súbory cookie pred uložením zobrazili alebo aby sa automaticky prijímali alebo odmietali iba určité súbory cookie alebo aby sa súbory cookie zamietali úplne.

Upozorňujeme, že zmeny nastavení sa vzťahujú iba na jeden konkrétny prehliadač. Ak používate rôzne prehliadače alebo rôzne zariadenia, je potrebné nastavenia nakonfigurovať v každom prípade samostatne. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek z pamäte vášho zariadenia vymazať. Ak chcete získať informácie o nastaveniach súborov cookie – ako ich zmeniť, resp. o ich zmazaní – využite, prosím, funkciu Pomoc vášho webového prehliadača.

Nasleduje zoznam najbežnejších typov súborov cookie a ich účelov.

Súbory cookie relácie

Počas aktívneho používania webovej stránky sa do pamäte vášho počítača dočasne uloží súbor cookie relácie. Tu sa uloží ID relácie, takže sa napríklad nemusíte na stránku prihlasovať vždy, keď z nej prejdete na inú webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú po odhlásení alebo ich platnosť uplynie hneď, ako sa automaticky skončí vaša relácia.

Trvalé alebo protokolové súbory cookie

Trvalý alebo protokolový cookie ukladá do vášho počítača súbor na dobu, ktorá je definovaná dátumom vypršania jeho platnosti. Vďaka týmto súborom cookie si webové stránky pamätajú svoje informácie a nastavenia aj pri vašej ďalšej návšteve. Výsledkom je rýchlejší a pohodlnejší prístup, pretože nemusíte napríklad vždy znova nastavovať jazyk našich stránok. Po uplynutí dátumu platnosti sa súbor cookie pri návšteve webových stránok, ktoré ho vytvorili, automaticky vymaže.

Súbory cookie prvej strany

Tieto súbory cookie si nastavuje webová stránka sama (rovnaká doména ako v adresnom riadku prehliadača) a dokáže ich prečítať iba táto webová stránka. Zvyčajne sa používajú na ukladanie informácií (napríklad vašich nastavení), ktoré sa potom použijú pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Súbory cookie tretej strany

Súbory cookie tretej strany pochádzajú od iných poskytovateľov, než je prevádzkovateľ webovej stránky. Môžu sa použiť napríklad na zhromažďovanie informácií pre reklamu, užívateľom definovaný obsah a webové štatistiky.

e) Služba Google Analytics – spracúvanie údajov spoločnosťou Google

Naše webové stránky používajú službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. („Google“), ktorá slúži na analýzu používania webových stránok. Google Analytics tiež využíva súbory cookie. Ide o súbory cookie priamo od spoločnosti Google (súbory cookie Google Analytics) a tzv. súbory cookies tretích strán (cookie Doubleclick). Informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (vrátane vašej IP adresy), ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie, sa prenášajú na server Google Inc. v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie vášho používania našej webovej stránky pre nás, zostavovanie prehľadov o aktivite na našej webovej stránke pre nás a poskytovanie ďalších služieb, ktoré sa týkajú činnosti webovej stránky a používania internetu, najmä funkcií online reklamy, ako je napríklad remarketing, prehľady o zobrazeniach v reklamnej sieti Google Display Network, integráciu správcov kampaní Doubleclick alebo prehľadov Google Analytics o poskytovaní služieb v súlade s demografickými charakteristikami a záujmami. Spoločnosť Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany tieto údaje spracúvajú v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google by mohla používať vaše údaje na vlastné účely, ako je vytváranie profilov a informácie spájať s ďalšími údajmi, ako napríklad Google Accounts.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromaždila, a to vyššie opísaním spôsobom a na vyššie uvedené účely. Chceme poukázať na to, že na zlepšenie ochrany osobných údajov naša webová lokalita používa službu Google Analytics s nadstavbou „anonymizelp()“, takže adresy IP sa zaznamenávajú a ďalej spracovávajú len v skrátenej forme, aby sa počas analýzy používania našej webovej stránky zabránilo jej priamemu prepojeniu s konkrétnou osobou. Používanie súborov cookie služby Google Analytics môžete odmietnuť výberom rozšírenia vášho prehliadača. Môžete tak od toho momentu uplatniť svoje právo odmietnuť ďalšie zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov službou Google Analytics. Do vášho webového prehliadača si na tento účel môžete nainštalovať doplnok na deaktivovanie od Google Analytics. Ten zabraňuje, aby služba Google Analytics ukladala informácie o vašich návštevách webových stránok.

Ďalšie informácie a informácie o tom, ako si stiahnuť a nainštalovať tento doplnok, nájdete na stránkehttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ako ďalšiu alternatívu, ako aj možnosť pre používateľov s mobilnými zariadeniami, môžete použiť odhlasovací súbor cookie. Môžete využiť tento odkaz, prostredníctvom ktorého sa nastaví súbor cookie, ktorý zabráni ďalšiemu zaznamenávaniu vašej webovej aktivity službou Google Analytics. Kliknutím sem sa odhlásite zo záznamov Google Analytics.

Službu Google Analytics pre online reklamu si môžete deaktivovať a reklamy v reklamnej sieti Google Display Network si môžete prispôsobiť v nastaveniach inzercie:https://www.google.de/settings/ads.

f) Google DoubleClick

Služba DoubleClick spoločnosti Google je služba, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba DoubleClick využíva súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné. V tomto prípade váš webový prehliadač dostane pseudoidentifikačné číslo (ID), vďaka ktorému sa overuje, ktoré reklamy sa vo vašom prehliadači zobrazili a ktoré reklamy boli vyvolané. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje. Použitie súborov cookie DoubleClick spoločnosti Google a jej partnerským webovým stránkam iba umožňuje umiestňovať reklamy na základe predchádzajúcich návštev na našich alebo iných webových stránkach na internete. Informácie, ktoré súbory cookie generujú, spoločnosť Google prenáša na server v USA na analýzu a ukladá ich tam. Údaje spoločnosť Google tretím stranám prenesie iba na základe zákonom stanovených požiadaviek alebo ako súčasť spracovania zmluvných údajov. Spoločnosť Google za žiadnych okolností nebude prepájať vaše údaje s inými údajmi zaznamenanými spoločnosťou Google.

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromaždila, a to vyššie opísaním spôsobom a na vyššie uvedené účely. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť konfiguráciou nastavení vášho webového prehliadača; chceli by sme však upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našich webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenaniu údajov vytvorených súbormi cookie, odosielaniu údajov súvisiacich s používaním webových stránok Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google prostredníctvom doplnku webového prehliadača, ktorý je dostupný na nižšie uvedenom odkaze pod položkou Doplnok deaktivovania DoubleClick. Súbory cookie DoubleClick môžete tiež deaktivovať na webovej stránke Aliancie digitálnej reklamy na nasledujúcom odkaze.

g) Google reCaptcha

Na tejto stránke sa na zabezpečenie bezpečnosti používa služba reCaptcha, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („spoločnosť Google“). Táto služba umožňuje určiť, či záznamy zadané na internetovom formulári boli zadané osobou alebo podvodne automatizovaným strojovým spracovaním. Vaša predtým skrátená IP adresa a všetky ďalšie údaje požadované pre túto službu sa v tomto prípade prenášajú spoločnosti Google. Vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odosiela úplná adresa IP a skracuje sa tam. Žiadne údaje, ktoré váš prehliadač prenesie ako súčasť služby reCaptcha, sa nespájajú s inými údajmi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

h) Integrácia zásuvných modulov sociálnych médií (Facebook, Twitter)

Zásuvné moduly sú počítačové programy, ktoré sa integrujú do iného softvérového produktu, napríklad na webovú stránku a ktoré tak rozširujú jeho funkčnosť. Takmer všetky zásuvné moduly, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na trhu, sú produktami prevádzkovateľov sociálnych sietí. Základnou funkčnosťou týchto sietí je poskytnúť používateľom interaktívnu a komunikačnú platformu, ktorá je zvyčajne bezplatná.

Integrácia zásuvných modulov sociálnych médií však vedie k tomu, že tieto služby zaznamenávajú vašu IP adresu a ďalšie transakčné údaje (zvyčajne dátum, čas, adresa URL a prehliadač) už v momente, keď tieto stránky otvoríte – bez toho, aby ste na zásuvný modul klikli. To platí rovnako pre registrovaných používateľov príslušnej služby aj pre návštevníkov webových stránok, ktorí v príslušnej službe nie sú zaregistrovaní, a preto neprijali jej podmienky používania. Zásuvné moduly sociálnych médií tiež vo všeobecnosti na identifikáciu návštevníkov webových stránok používajú súbory cookie (pozri bod d). Navštívené webové stránky tieto súbory cookie uložia na vašom lokálnom disku a aktivujú sa pri každej ďalšej návšteve takto nastavenej webovej stránky. ID týchto súborov cookie sa pri každej návšteve webových stránok s príslušným zásuvným modulom automaticky prenášajú na servery príslušnej služby, a to aj bez aktívneho používania doplnku. Vďaka prepojeniu jednotlivých ID súborov cookie s webovými stránkami v minulosti navštívenými je možné sledovať správanie užívateľa pri surfovaní po internete (profilovanie). Prostredníctvom vyššie uvedeného zhromažďovania transakčných údajov by bolo možné napríklad určiť, ako dlho užívateľ s konkrétnym súborom cookie strávil na konkrétnej webovej stránke. Týmto spôsobom by sociálne siete môžu zaznamenať vaše aktivity na internete.

Aby sme tomu zabránili a aby sme lepšie chránili vaše súkromie, naša webová stránka používa „metódu dvoch kliknutí“, čo je iniciatíva portálu heise.de (nájdete tam aj ďalšie informácie). Naša webová stránka obsahuje iba deaktivované tlačidlá, ktoré sa nespájajú so službami, ktorým sociálne zásuvné moduly patria, a preto pri otvorení našich webových stránok nemôžu prenášať žiadne údaje.

Len ak na jedno z tlačidiel kliknete, aktivujete ho a vyjadrujete svoj súhlas s komunikáciou so službami Facebook alebo Twitter. Druhým kliknutím môžete okamžite zdieľať obsah. Ak ste už prihlásený v jednej zo sociálnych sietí, ktorým sociálne zásuvné moduly patria, v prípade služieb Facebook to prebehne bez otvorenia ďalšieho okna prehliadača. V prípade služby Twitter sa objaví kontextové okno, v ktorom môžete upraviť text svojho tweetu.

Ak sa rozhodnete zásuvný modul pre sociálne siete aktivovať a používať, informujte sa predtým, ako príslušný poskytovateľ spracúva vaše osobné údaje a aké sú ich zásady ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/, http://twitter.com/privacy).

Poznámka: Aktivácia tlačidiel sa vzťahuje iba na vyvolanú stránku a vybranú službu.

Tlačidlá súhlasu tiež môžete trvalo aktivovať v časti Nastavenia (kliknite na ikonu ozubeného kolieska). Jednoducho zaškrtnite príslušné políčka na aktiváciu svojich sociálnych sietí. Takúto automatickú funkciu môžete, samozrejme, kedykoľvek pomocou ikony ozubeného kolieska aj vypnúť.

Nasleduje stručný popis zásuvných modulov sociálnych médií, ktoré sú integrované na našej stránke.

Facebook

Facebook je sociálna sieť, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko). Do našich webových stránok sme začlenili rôzne funkcie Facebooku (napríklad „páči sa mi“, „zdieľať“). Funkcie Facebooku sú označené logom Facebooku. V závislosti od typu funkcie je možné pridať ďalšie funkcie (napríklad „páči sa mi“, „odporúčať“). Pomocou tlačidla „páči sa mi“ môžete svojim priateľom na Facebooku a používateľom Facebooku povedať, ktoré články sa vám páčia a ktoré odporúčate. Ak ste ako používateľ Facebooku pridali do svojich aplikácií Facebook panel s odporúčaniami pre službu Facebook, informácie o tom, čo čítate, automaticky publikujete vo svojich Novinkách a na vašej časovej osi na Facebooku hneď, ako sa otvorí panel s odporúčaniami na našej webovej stránke. Na Facebooku sa ľudia, ktorým ste to povolili pri inštalácii aplikácie, dozvedia, ktorý z našich článkov práve čítate alebo ktorý obsah na našej webovej stránke používate. Jednotlivé položky aj samotnú aplikáciu môžete kedykoľvek na Facebooku zmazať. Informácie o tom, čo užívateľ na Facebooku označil ako „páči sa mi“, sa tiež synchronizujú s príspevkami a článkami na našej stránke, ak je používateľ na našej webovej stránke prihlásený cez Facebook. Prostredníctvom integrácie tlačidla Facebooku na našej webovej stránke je vytvorené priame spojenie vášho prehliadača alebo aplikácie so servermi Facebook a z nich sa načítava tlačidlo pre príslušnú funkciu. Ako už bolo spomenuté na začiatku, informácie – napríklad, že bola otvorená konkrétna internetová stránka alebo že bola použitá konkrétna služba – sa v tomto prípade prenášajú na servery Facebooku. Ak aktívne využijete funkciu služby Facebook, napríklad kliknutím na tlačidlo „páči sa mi“, je možné, že spoločnosť Facebook spracováva aj iné údaje vrátane osobných údajov. Týmto spôsobom môže spoločnosť Facebook napríklad na vaše zariadenie umiestniť súbor cookie, pomocou ktorého dokáže zistiť, že ste už v minulosti používali tlačidlo „páči sa mi“ na iných internetových stránkach, ktoré majú integrované aj tlačidlá služby Facebook. Ak ste ako používateľ Facebooku zároveň na Facebook prihlásený, je tiež možné prístup k stránke priradiť k vášmu profilu na Facebooku. Ak kliknete na integrované tlačidlá Facebook a potom sa prihlásite do Facebooku (alebo ste už prihlásený), informácie o tom, čo sa vám „páčilo“ alebo čo „odporúčate“, môžu byť v skrátenej forme uverejnené vo vašom profile a napríklad na časovej osi na Facebooku. Týmto spôsobom môže teda spoločnosť Facebook zhromažďovať a ukladať ďalšie údaje o používaní. Môže to mať za následok, že používateľské profily v službe Facebook obsahujú viac informácií ako len tie, čo na Facebooku sami aktívne zverejníte. Ak ste vstavané zásuvné moduly pre sociálne siete neaktivovali, ale aj tak by ste chceli zabrániť, aby spoločnosť Facebook vašu návštevu našej webovej stránky priradila k vášmu používateľskému účtu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa odhláste z vášho používateľského konta na Facebooku. Detailné informácie o tom, ktoré údaje Facebook zhromažďuje pre svoje vlastné účely, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Facebook. Tam môžete nájsť aj ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov spoločnosťou Facebook a o vašich súvisiacich právach. Zásady ochrany osobných údajov Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Twitter

Twitter je služba mikroblogovania od americkej spoločnosti Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Prostredníctvom tlačidla Twitter sa vytvorí priame spojenie z vášho prehliadača na servery služby Twitter a z nich sa načítava príslušná funkcia. Počas tohto procesu sa do spoločnosti Twitter prenesie informácia, že bola vyvolaná príslušná internetová stránka. Aj keď nie ste na Twitter prihlásení, znamená to, že spoločnosť Twitter môže zhromažďovať a ukladať údaje o používaní. Ak kliknete na tlačidlá Twitter a „tweetnete“ informácie cez okno Twitter, ktoré sa otvorí, prenášate zdieľané informácie spoločnosti Twitter. Tieto informácie sa potom uverejnia na vašom užívateľskom profile v službe Twitter. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a o vyhodnocovaní a spracovaní vašich údajov spoločnosťou Twitter, ako aj o vašich súvisiacich právach, sa nachádzajú v pravidlách ochrany osobných údajov služby Twitter, ktoré nájdete tu: http://twitter.com/privacy.

i) Používanie databáz GeoLite2 a GeoIP2 na určenie geografickej polohy

Na tejto webovej stránke sa používajú databázy GeoLite2 alebo GeoIP2, ktoré poskytuje spoločnosť MaxMind Inc. a ktoré sú umiestnené na serveroch spoločnosti MAN alebo ňou poverených tretích strán. V databázach GeoLite2 a GeoIP2 sa na základe krajiny, z ktorej IP adresa pochádza, k použitej IP adrese priraďuje približný údaj o (geografickej) polohe. Tieto informácie sa prenášajú, aby sme mohli zlepšiť výsledky vyhľadávania, poskytnúť vám správne informácie a vopred nastaviť konfiguráciu webových stránok tak, aby sa zvýšil komfort vašej návštevy našich webových stránok (napr. jazykové nastavenia) a aby boli presnejšie prispôsobené vašej krajine pôvodu. Žiadne osobné údaje sa počas tohto procesu neodovzdávajú tretím stranám.

j) Pripojenie videí

Vimeo

Na vkladanie a streamovanie videí používame na našej webovej stránke poskytovateľa Vimeo, resp. jeho dcérsku spoločnosť Livestream. Vimeo prevádzkuje Vimeo, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Keď na našej webovej stránke otvoríte stránku, na ktorej je vložené video cez Vimeo plugin, vytvorí váš prehliadať pripojenie so servermi Vimeo. Tým sa spoločnosti Vimeo odošlú informácie, ktoré stránky ste navštívili. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky prihlásený vo Vimeo, priradí navyše Vimeo túto informáciu priamo k vášmu používateľskému účtu. Interakcie s pluginom, napríklad kliknutie na tlačidlo Štart, sa takisto priradia k vášmu účtu Vimeo. Keď chcete tomuto priradeniu zabrániť, musíte sa pred použitím našej webovej stránky odhlásiť zo svojho účtu Vimeo.

Upozornenia na ochranu osobných údajov a ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na https://vimeo.com/privacy

Nahratiu stránky Vimeo je možné zabrániť nastaveniami prehliadača. Podrobné informácie o postupe nájdete v návode svojho výrobcu prehliadača.

5. Obmedzenie používania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú iba na účel, na ktorý ste nám tieto údaje poskytli.

6. Právny základ pre spracovanie

Právnym základom pre používanie a uloženie vašich osobných údajov je váš súhlas v súlade s čl. 7 nariadenia EÚ o všeobecnej ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj v súlade s § 13 ods. 2 zákona Telemediengesetz (TMG, nemecký zákon o telekomunikačných médiách). Vaše základné údaje a údaje o používaní webovej stránky spracúvame na základe a v súlade s ustanoveniami oddielov 14 a 15 zákona TMG, ktoré definujú zákonnú povinnosť v zmysle článku 6 ods. 1 (c) EU GDPR, ktorej my, ako prevádzkovateľ internetovej stránky, podliehame.

7. Prenos osobných údajov

V dôsledku využívania vyššie uvedených funkcií majú k vašim údaje prístup aj subjekty, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V týchto krajinách môže byť úroveň ochrany údajov nedostatočná, pretože neexistuje žiadne rozhodnutie o primeranosti ochrany údajov od Európskej komisie a žiadne iné vhodné záruky na ochranu vašich osobných údajov.

Vaše údaje sa do týchto tretích krajín prenášajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 7 EU GDPR a § 13 ods. 2 TMG (nemecký zákon o telekomunikačných médiách) alebo na základe ustanovení o výnimke podľa čl. 49, ods. 1 EU GDPR, ktoré sa uplatňujú prostredníctvom aktivácie príslušnej funkcie.

Vaše údaje môžu vidieť aj pridružené spoločnosti skupín MAN a VW, ako aj externí poskytovatelia služieb, ktorí poskytujú a technicky prevádzkujú túto webovú stránku a systémy s ňou spojené. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov boli s týmito spoločnosťami uzavreté zmluvy o ochrane údajov.

Údaje sa štátnym orgánom a úradom odovzdávajú iba v súlade so záväznými národnými právnymi predpismi.

8. Ukladanie a vymazávanie údajov

Osobné údaje spojené s vašou návštevou na našich webových stránkach (pozri body 1 a 2) sa ukladajú na dobu dvoch rokov, počítaných od momentu otvorenia našej webovej stránky.

Ostatné osobné údaje sa ukladajú do chvíle, keď zrušíte svoju registráciu alebo kým nás neinformujete, že už nechcete príslušnú funkciu používať.

Okrem toho sa osobné údaje ukladajú len vtedy, ak existujú zákonné alebo zmluvné záväzky týkajúce sa ich uchovávania.

9. Vaše práva

Máte právo na informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo vaše údaje opraviť. Za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné predpisy, ktoré by tomu bránili, máte tiež právo svoje údaje vymazať a zablokovať, rovnako ako právo vzniesť voči spracovaniu vašich údajov námietky. Okrem toho máte právo na prenos údajov.

Keďže vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na základe vášho súhlasu, máte tiež právo súhlas, ktorý ste udelili, odvolať. Zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré sa vykonávalo s vaším súhlasom do jeho odvolania, odňatím vášho súhlasu zostáva nedotknutá.

V prípade potreby musíme pred spracovaním vašich žiadostí skontrolovať vašu totožnosť.

Ak sa napriek nášmu úsiliu o zachovanie presných a aktuálnych údajov uložili nesprávne informácie, tieto informácie na základe príslušnej žiadosti opravíme.

V prípade sťažností existuje možnosť kontaktovať orgán dohľadu nad ochranou údajov.

10. Bezpečnosť

Spoločnosť MAN technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami vaše osobné údaje chráni pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia, ako je napríklad šifrovanie dát, sa pravidelne zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

11. Odkazy na webové stránky iných poskytovateľov

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Spoločnosť MAN v čase vytvárania takýchto odkazov priamo prepojené webové stránky skontrolovala a presvedčila sa, že neporušujú zákon. Spoločnosť MAN však nemá žiadny vplyv na obsah prepojených webových stránok a nemá možnosť ich nepretržite monitorovať. Spoločnosť MAN preto nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prepojených webových stránok, ktoré boli upravené po vytvorení odkazu na ne. Táto zmluva o ochrane údajov sa nevzťahuje na prepojené webové stránky iných poskytovateľov.

12. Vyhradenie práva na zmenu

Aby spoločnosť MAN mohla držať krok s nepretržitým rozvojom internetu, môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov kedykoľvek prispôsobiť, ak pri tom dodrží ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Kontakt na tím pre ochranu osobných údajov a pre výkon práv dotknutej osoby

Kontaktný formulár

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Roznavská 24/A

821 04 Bratislava