Tiráž

Vydáva

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Roznavská 24/A
821 04 Bratislava

Tel + 421 2 48 20 48 00

infosk@man.eu


Registrový súd

Oblastný súd Bratislava I, číslo obchodného registra: 35 733 209
IČO: 357 33 209


Upozornenie

Informácie na tejto webovej stránke sa neustále kontrolujú a aktualizujú. Prevádzkovateľ ani spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. ale neručia za obsah ani nepreberajú zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť ani úplnosť webových stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy.

Obsah a štruktúra tejto stránky sú chránené autorským právom. Šírenie informácií alebo dát, predovšetkým používanie textov, častí textov alebo obrazového materiálu nie je bez predošlého súhlasu spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. povolené.


Spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. nie je ochotná ani povinná zúčastniť sa konania na urovnanie sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

© 2021 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.