Tiráž

Vydáva

MAN Truck & Bus SE
Dachauer Straße 667
80995 München

Tel. +49 89 1580-0
Fax +49 89 15039-1212

info@man-mn.com


Členovia predstavenstva

Joachim Drees
Dr. Carsten Intra
Michael Kobriger
Holger Mandel
Göran Nyberg
Christian Schenk
Dr. Frederik Zohm


Registrový súd

Oblastný súd Mníchov, číslo obchodného registra: HRB 247520
IČ DPH DE 811125281


Upozornenie

Informácie na tejto webovej stránke sa neustále kontrolujú a aktualizujú. Prevádzkovateľ ani spoločnosť MAN Truck & Bus SE ale neručia za obsah ani nepreberajú zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť ani úplnosť webových stránok, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy.

Obsah a štruktúra tejto stránky sú chránené autorským právom. Šírenie informácií alebo dát, predovšetkým používanie textov, častí textov alebo obrazového materiálu nie je bez predošlého súhlasu spoločnosti MAN Truck & Bus SE povolené.


Spoločnosť MAN Truck & Bus SE nie je ochotná ani povinná zúčastniť sa konania na urovnanie sporov pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

© 2020 MAN Truck & Bus SE, München