Захист даних

1. Загальні відомості

а) Вступ

Захист ваших прав на конфіденційність під час обробки персональних даних є пріоритетною метою концерну MAN (надалі «MAN»). Обробка персональних даних здійснюється відповідно до норм базового законодавства щодо захисту даних Європи (DS-GVO) і відповідно до норм законодавства тієї країни, у якій розташована установа, відповідальна за обробку даних.

Крім того, товариства MAN зобов’язані забезпечувати всебічний узгоджений захист персональних даних у рамках обов’язкової політики Групи. У рамках MAN це забезпечує рівень захисту у всьому світі, аналогічний тому, який забезпечується в Німеччині та Європейському Союзі.

Крім того, наші співробітники зобов’язані дотримуватися конфіденційності щодо обробки персональних даних.

б) Відповідальна особа, контактна особа й відомості

Згідно із законом про захист даних відповідальною є компанія MAN, яка обробляє ваші дані відповідно до наявних або майбутніх договірних відносин.

Якщо у вас виникли питання щодо захисту даних, зв’яжіться з уповноваженою особою/координатором із захисту даних компанії MAN, з якою встановлено чи буде встановлено договірні відносини.

Уповноважену особу/координатора із захисту даних MAN можна знайти тут.

2. Збирання й обробка персональних даних

а) Цільове використання та юридична база

Компанія MAN обробляє ваші персональні дані для виконання встановлених договірних відносин або відносин у процесі встановлення й керування ними. У цьому контексті ваші персональні дані оброблятимуть відповідно до операцій з обробки даних для різних цілей.

б) Джерела даних

Персональні дані зазвичай надаєте ви відповідно до наявних або майбутніх договірних відносин.

в) Зобов’язання на надання даних

Ви повинні надати відповідальній особі персональні дані, необхідні для здійснення договірних відносин. Без надання цих даних компанія MAN не зможе виконувати свої юридичні зобов’язання й вступати в договірні відносини.

г) Цільове призначення операцій з обробки даних

Відомості щодо цільового призначення наших операцій з обробки наведено нижче.

Аналіз ринку й виявлення нових клієнтів

Наприклад, підготовка аналізу ринку, присутність на виставках, інтернет-презентація, заходи для клієнтів, розіграші й інші рекламні заходи.

Маркетингові комунікації

Наприклад, розсилка журналів, інформаційних бюлетенів, брошур про продукти, надання додатків.

Внесення пропозиції

Конфігуратор продуктів, створення пропозицій щодо продуктів або служб для конкретного транспортного засобу, пропозиції щодо фінансування, пропозиції для оренди.

Процедура замовлення

Заповнення бланків замовлень, платіжні операції, способи оплати, умови доставки, дотримання юридичних зобов’язань, наприклад: фінансова звітність, бухгалтерський облік і аудит, внутрішній облік витрат і продуктивності, контроль (наприклад, повернення коштів, зворотний запис у дебет рахунку, перерахунки), звітність (наприклад, для якості даних, контролю та планування), звітність і планування показників продажів, керування заборгованістю та стягнення коштів боржників.

Оптимізація виробничих процесів і якості транспортних засобів

Збір даних про автомобіль (наприклад, перевірка достовірності й визначення показників для зменшення витрат і зносу), збір даних щодо сервісного й технічного обслуговування, а також кодів помилок для діагностики й запобігання помилок, оцінювання даних про автомобіль для дотримання гарантійних зобов’язань, відповідальність за якість продукції (дії щодо відкликання), аналіз даних про автомобіль для покращення якості його функцій, оптимізація продукції та обслуговування.

Постачання продукту

Видача автомобіля клієнту.

Збір і оцінювання відгуків клієнтів (визначення ступеня задоволеності клієнтів)

Опитування клієнтів для визначення ступеня задоволеності, керування рекламаціями клієнтів.

Післяпродажний маркетинг

Тренінги щодо служб, продуктів, підготовка до використання програмного забезпечення й додатків.

Планування й виконання замовлення для СТО

Полегшення ремонтного обслуговування (запис на прийом у режимі онлайн).

Повернення автомобіля

Домовленість про викуп, обмін уживаних транспортних засобів.

Виконання юридичних обов’язків

Дотримання зобов’язань зі зберігання робочих документів, забезпечення дотримання вимог правових норм процедур ревізії (наприклад, перевірка списку санкцій, легалізація незаконних доходів), функціонування системи внутрішнього контролю (IKS) та інших систем моніторингу для забезпечення узгодженості бізнес-процесів.

Дані, що обробляються, можна класифікувати за такими категоріями:

 • робочі контактні дані й дані організації;
 • дані щодо використання ІТ;
 • приватні контактні й ідентифікаційні дані;
 • дані для персональних/робочих відносин і характеристик;
 • дані щодо платоспроможності й банківські дані;
 • дані договору;
 • дані про використання автомобіля з FIN/реєстраційним номером авто, гарантія, відповідальність за виріб, безпечна експлуатація автомобіля.
 • дані про використання автомобіля з FIN/реєстраційним номером авто щодо налаштувань системи комфорту, мультимедіа, навігації — дані про використання автомобіля, пов’язані з FIN/реєстраційним номером авто, які є частиною налаштувань системи комфорту, наприклад регулювання сидінь, бажані радіостанції, налаштування клімат-контролю, навігаційні дані, контактна інформація для електронної пошти / SMS тощо;
 • дані про використання автомобіля з FIN/реєстраційним номером авто щодо системи допомоги, характеристики руху тощо — дані, що виникають під час експлуатації автомобіля, які пов’язані з FIN/реєстраційним номером авто й стосуються характеристики руху або використання допоміжних систем і їхніх конкретних експлуатаційних даних тощо;
 • дані розташування.
 • Особлива категорія відеоматеріалів і зображень

Перераховані вище процеси обробки узаконено на такій законодавчій базі:

 • згода на одне чи кілька визначених призначень (ст. 6, розд. 1, літ. А DS-GVO);
 • виконання договору або його підготовка (ст. 6, розд. 1, літ. б DS-GVO);
 • виконання юридичних зобов’язань (ст. 6, розд. 1, літ. в DS-GVO);
 • зіставлення інтересів (ст. 6, розд. 1, літ. г DS-GVO);

  • наявність відповідних і належних відносин між відповідальною особою та суб’єктом даних.
  • Реклама серед споживачів
  • Передавання даних усередині групи компаній для внутрішніх адміністративних цілей (зокрема даних про клієнтів і співробітників).
  • Запобігання шахрайству.

3. Розголошення персональних даних

У певних випадках ваші персональні дані можуть бути передані стороннім особам:

Якщо передавання ваших персональних даних необхідне для реалізації або ініціювання договірних відносин, наприклад, для фінансування предмета договору або для спільної реалізації замовлень із партнерами, пов’язаними із проектом (наприклад, виробниками кузовів).

Крім того, ми передаємо ваші персональні дані вповноваженим нами постачальникам послуг відповідно до процесу обробки замовлень (наприклад, організація виставкових заходів, проведення опитувань задоволеності клієнтів, розсилка інформаційних бюлетенів електронною поштою, розміщення інформації та експлуатація CRM-систем).

Ваші основні дані й контактна інформація передаються для забезпечення єдиного й актуального набору даних у центральній базі даних (доступ до цієї бази даних можуть отримати також інші компанії концерну Volkswagen), а також для перевірки платоспроможності.

За наявності вашої згоди ми також можемо передати ваші основні й контактні дані, а також дані про вашу пропозицію та замовлення відповідним авторизованим майстерням, дилерам, незалежним імпортерам і компаніям концерну Volkswagen із метою обслуговування клієнтів, наприклад, для підготовки пропозицій щодо сервісного обслуговування автомобілів або регіональної підтримки клієнтів або створення пропозицій для оренди чи фінансування.

Якщо ми зобов’язані передати ваші персональні дані відповідно до національного законодавства, наприклад, для передачі податковим службам, судам, аудиторам.

Щоб забезпечити високий рівень захисту даних, з усіма компаніями, що займаються прийомом даних у концернах MAN і Volkswagen, укладено угоди про захист даних.

У разі необхідності передачі даних афілійованим компаніям або постачальникам послуг за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) таке передання здійснюватиметься, тільки якщо країну поза межами ЄС визнано Комісією ЄС як таку, що має відповідний рівень захисту даних, або якщо вона надає інші відповідні й достатні гарантії захисту даних (наприклад, стандартні положення ЄС про захист даних або сертифікацію відповідно до угоди щодо правил обміну конфіденційними даними між ЄС і США).

4. Зберігання й видалення даних

В основному ми видаляємо ваші персональні дані, щойно вони перестають бути необхідними для вищевказаних цілей.

Ми будемо зберігати ваші персональні дані, доки не закінчиться наше зобов’язання відповідно до закону, або поки діють установлені законом терміни позовної давності. Це регулярно випливає з правових зобов’язань щодо правильності вказаних даних і зберігання робочої документації, які, зокрема, регулюються Цивільним (BGB), Торговим (HGB) або Податковим кодексом Німеччини (AO).

Крім того, дані зберігаються, якщо існують додаткові юридичні або договірні зобов’язання щодо зберігання даних, наприклад, у зв’язку з відповідальністю за якість продукту.

5. Ваші права

Крім права доступу до даних, що пов’язані з вами, і права на їх виправлення, ви також маєте право видалити свої дані й заборонити обробку своїх даних або обмежити їх обробку, якщо законом не передбачено інше. Ви також маєте право на передавання даних.

Якщо ми збираємо й обробляємо ваші персональні дані на підставі вашої згоди, ви також маєте право відкликати таку згоду. Ваше анулювання не впливає на законність обробки даних, здійсненої на підставі згоди, до моменту анулювання.

За необхідності ми перевіримо вашу особистість, перш ніж обробляти ваші заявки.

Якщо, незважаючи на всі наші зусилля, спрямовані на забезпечення достовірності й актуальності ваших даних, ми зберігатимемо неправильні дані, їх буде виправлено після отримання від вас відповідного розпорядження.

Скарги можна адресувати в державний орган із захисту персональних даних.

6. Автоматизований процес прийняття рішення

Автоматизованого процесу прийняття рішення відповідно до статті 22, розділу 1.4 DS-GVO не передбачено.

7. Безпека

Для захисту ваших даних компанія MAN застосовує технологічні й організаційні заходи безпеки, щоб уникнути випадкових або навмисних маніпуляцій із даними, їх втрати або отримання до них доступу невповноважених осіб.

Наші заходи безпеки, як-от кодування даних, невпинно вдосконалюються разом із технологічним розвитком.