Захист даних

1. Загальні відомості

а) Вступ

Захист ваших прав на конфіденційність під час обробки персональних даних є пріоритетною метою концерну MAN (надалі «MAN»). Обробка персональних даних здійснюється відповідно до норм базового законодавства щодо захисту даних Європи (DS-GVO) і відповідно до норм законодавства тієї країни, у якій розташована установа, відповідальна за обробку даних.

Крім того, товариства MAN зобов’язані забезпечувати всебічний узгоджений захист персональних даних у рамках обов’язкової політики Групи. У рамках MAN це забезпечує рівень захисту у всьому світі, аналогічний тому, який забезпечується в Німеччині та Європейському Союзі.

Крім того, наші співробітники зобов’язані дотримуватися конфіденційності щодо обробки персональних даних.

б) Відповідальний орган і контактна особа

Згідно із законом про захист даних відповідальною є компанія MAN, яка обробляє ваші дані відповідно до наявних або майбутніх договірних відносин.

Якщо у вас виникли питання щодо захисту даних, зв’яжіться з уповноваженою особою/координатором із захисту даних компанії MAN, з якою встановлено чи буде встановлено договірні відносини.

Уповноважену особу/координатора із захисту даних MAN можна знайти тут

2. Збирання й обробка персональних даних

а) Цільове використання та юридична база

Компанія MAN обробляє ваші персональні дані для виконання встановлених договірних відносин або відносин у процесі встановлення й керування ними. У цьому контексті ваші персональні дані оброблятимуть відповідно до операцій з обробки даних для різних цілей.

б) Джерела даних

Персональні дані зазвичай надаєте ви у зв’язку із зобов’язанням на надання даних відповідно до наявних або майбутніх договірних відносин.

в) Зобов’язання на надання даних

Ви повинні надати відповідальній особі персональні дані, необхідні для здійснення договірних відносин. Без надання цих даних компанія MAN не зможе виконувати свої юридичні зобов’язання й вступати в договірні відносини.

г) Цільове призначення операцій з обробки даних

Відомості щодо цільового призначення наших операцій з обробки наведено нижче.

Публікація умов надання послуг і матеріалів

Надсилання запитів, створення запитів щодо неоплачених продуктів, торговельна експертиза й перевірка цілісності продукту, проведення перемовин.

Виконання замовлень (матеріали, послуги)

Внесення замовлення в систему, його надсилання, скасування й відстеження.

Підтримка постачальника

Комунікація щодо певних товарів або послуг, відповіді на запити або вимоги, керування критичними параметрами й ризиками.

Контроль постачання

Показники обсягів продажу постачальника або номери продукту.

Виконання юридичних обов’язків

Дотримання зобов’язань зі зберігання робочих документів, забезпечення дотримання вимог правових норм процедур ревізії (наприклад, перевірка списку санкцій, легалізація незаконних доходів), функціонування системи внутрішнього контролю (IKS) та інших систем моніторингу для забезпечення узгодженості бізнес-процесів.

Дані, що обробляються, можна класифікувати за такими категоріями:

 • робочі контактні дані й дані організації;
 • дані щодо використання ІТ;
 • дані для персональних/робочих відносин і характеристик;
 • дані щодо платоспроможності й банківські дані;
 • дані договору.

Перераховані вище процеси обробки узаконено на такій законодавчій базі:

 • згода на одне чи кілька визначених призначень (ст. 6, розд. 1, літ. А DS-GVO);
 • виконання договору або його підготовка (ст. 6, розд. 1, літ. б DS-GVO);
 • виконання юридичних зобов’язань (ст. 6, розд. 1, літ. в DS-GVO);
 • зіставлення інтересів (ст. 6, розд. 1, літ. г DS-GVO);
  • наявність відповідних і належних відносин між відповідальною особою та суб’єктом даних.
  • Реклама серед споживачів
  • Передавання даних усередині групи компаній для внутрішніх адміністративних цілей (зокрема даних про клієнтів і співробітників).
  • Запобігання шахрайству.

3. Розголошення персональних даних

У певних випадках ваші персональні дані можуть бути передані стороннім особам:

Якщо передавання ваших персональних даних необхідне для реалізації або ініціювання договірних відносин, наприклад, для фінансування предмета договору або для спільної реалізації замовлень із партнерами, пов’язаними із проектом (наприклад, виробниками кузовів).

Крім того, ми передаємо ваші персональні дані вповноваженим нами постачальникам послуг відповідно до процесу обробки замовлень (наприклад, оцифрування паперових рахунків, надання платформи постачальника).

Ваші основні дані й контактна інформація передаються для забезпечення єдиного й актуального набору даних у центральній базі даних (доступ до цієї бази даних можуть отримати також інші компанії концерну Volkswagen), а також для перевірки платоспроможності.

У разі вашої згоди ми також можемо передати ваші основні й контактні дані, а також дані про пропозицію та замовлення відповідним компаніям концерну Volkswagen для підтримки постачальника, наприклад для передавання даних.

Якщо ми зобов’язані передати ваші персональні дані відповідно до національного законодавства, наприклад, для передачі податковим службам, судам, аудиторам

Щоб забезпечити високий рівень захисту даних, з усіма компаніями, що займаються прийомом даних у концернах MAN і Volkswagen, укладено угоди про захист даних.

У разі необхідності передачі даних афілійованим компаніям або постачальникам послуг за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ) таке передання здійснюватиметься, тільки якщо країну поза межами ЄС визнано Комісією ЄС як таку, що має відповідний рівень захисту даних, або якщо вона надає інші відповідні й достатні гарантії захисту даних (наприклад, стандартні положення ЄС про захист даних або сертифікацію відповідно до угоди щодо правил обміну конфіденційними даними між ЄС і США).

4. Зберігання й видалення даних

В основному ми видаляємо ваші персональні дані, щойно вони перестають бути необхідними для вищевказаних цілей.

Ми будемо зберігати ваші персональні дані, доки не закінчиться наше зобов’язання відповідно до закону, або поки діють установлені законом терміни позовної давності. Це регулярно випливає з правових зобов’язань щодо правильності вказаних даних і зберігання робочої документації, які, зокрема, регулюються Цивільним (BGB), Торговим (HGB) або Податковим кодексом Німеччини (AO).

Крім того, дані зберігаються, якщо існують додаткові юридичні або договірні зобов’язання щодо зберігання даних, наприклад, у зв’язку з відповідальністю за якість продукту.

5. Ваші права

Крім права доступу до даних, що пов’язані з вами, і права на їх виправлення, ви також маєте право видалити свої дані й заборонити обробку своїх даних або обмежити їх обробку, якщо законом не передбачено інше. Ви також маєте право на передавання даних.

Якщо ми збираємо й обробляємо ваші персональні дані на підставі вашої згоди, ви також маєте право відкликати таку згоду. Ваше анулювання не впливає на законність обробки даних, здійсненої на підставі згоди, до моменту анулювання.

За необхідності ми перевіримо вашу особистість, перш ніж обробляти ваші заявки.

Якщо, незважаючи на всі наші зусилля, спрямовані на забезпечення достовірності й актуальності ваших даних, ми зберігатимемо неправильні дані, їх буде виправлено після отримання від вас відповідного розпорядження.

Скарги можна адресувати в державний орган із захисту персональних даних.

6. Автоматизований процес прийняття рішення

Автоматизованого процесу прийняття рішення відповідно до статті 22, розділу 1.4 DS-GVO не передбачено.

7. Безпека

Для захисту ваших даних компанія MAN застосовує технологічні й організаційні заходи безпеки, щоб уникнути випадкових або навмисних маніпуляцій із даними, їх втрати або отримання до них доступу невповноважених осіб.

Наші заходи безпеки, як-от кодування даних, невпинно вдосконалюються разом із технологічним розвитком.